imprezy forum

336 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

12 września świętowaliśmy 336 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, której upamiętnienie Forum Polonii kultywuje od początku swojej działalności. Organizatorami byli: Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg, Zarząd Forum Polonii oraz Klub Strzelecki Paka-s.

W miejscu wmurowania kamienia węgielnego na wzgórzeu Kahlenberg odbyły się okolicznościowe przemowy i złożono wieńce. Liczny udział grup rekonstrukcyjnych i pocztów sztandarowych w orszaku paradnym, który prowadził z pod kościoła Augustinerkirche do katedry Stephansdom, wprawił w zachwyt austriacką publiczność i zagranicznych turystów. Paradny orszak w centrum Wiednia to najlepsza promocja polskiej historii upamiętniająca 336 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.

Autorzy zdjęć: Józef Woźniak – Kraków i Kamil Kopeć

Autor zdjęć: Zbigniew Halat