archiwum

73. rocznica wyzwolenia obozów systemu KZ Mauthausen-Gusen

W dn. od 4 do 8 maja 2018 r. zapraszamy do udziału w organizowanych przy wsparciu Ambasady RP w Wiedniu uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia obozów systemu KZ Mauthausen-Gusen.

Dla Polaków system dawnych nazistowskich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen to miejsce szczególnie tragiczne. Co czwarty z pośród osadzonych w nich więźniów był naszym rodakiem. To również na terenie tych obozów realizowano proces niszczenia polskiej inteligencji, prowadząc tzw. „Intelligenzaktion”, a po powstaniu warszawskim skierowano do KL Gusen wielu jego uczestników, co sprawiło, że do zakończenia wojny Polacy stanowili największą grupę więźniów.

4 maja

Godz. 17.00 – uroczystości w Spital am Pyhrn (tablica poświęcona polskim dzieciom odebranym pracownicom przymusowym zmarłym w domu dziecka w tym mieście)

5 maja

Godz. 10.00 – złożenie wieńców pod pomnikami upamiętniającymi polskie ofiary KL Ebensee

Godz. 10.30 – uroczystość na cmentarzu w Ebensee

Godz. 15.00 – uroczystość pod polskim pomnikiem przy sztolniach Bergkristall

Godz. 17.00 – uroczystości rocznicowe przy memoriale KL Gusen

18.00 zakończenie

6 maja

Godz. 9.00 – złożenie wieńców pod pomnikami narodowymi w Mauthausen

Godz. 9.30 – uroczystość pod tablicą L. Figla na zaproszenie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Karoline Edstadler

Godz. 10.00 – msza święta pod polskim pomnikiem w Mauthausen

Godz. 11.00 – centralne uroczystości rocznicowe przy Memoriale w KL Mauthausen

Godz. 13.00 – zakończenie uroczystości oficjalnych

Ok. godz.13.00 – IV Marsz Szlakiem Pamięci Mauthausen-Gusen Start spod polskiego pomnika w Mauthausen. Trasa marszu wiedzie tą samą drogą, którą przemierzali więźniowie obozu Mauthausen pracujący przy budowie obozu Gusen I i w położonych w jego pobliżu kamieniołomach.

7 maja

Godz. 10.30 – udział w uroczystościach przy krematorium KL Melk

Godz. 13.00 – wizyta delegacji byłych więźniów KL Mauthausen-Gusen w Ambasadzie RP w Wiedniu

Godz. 16.30 – wizyta delegacji byłych więźniów KL Mauthausen-Gusen na Kahlenbergu

Godz. 19.30 – uroczystości w Wiener Neudorf

8 maja

Godz. 9.00 – złożenie wieńców pod pomnikiem ofiar w Grocie Hinterbrühl

Godz.11.00 – złożenie wieńców pod pomnikiem ofiar w miejscu pamięci Guntramsdorf

Godz.11.45 – złożenie wieńców pod pomnikiem ofiar obozu koncentracyjnego w Wiener Neudorf