imprezy forum wieczory

9 czerwca odbył się kolejny wieczór informacyjny dla Polaków w Austrii

9 czerwca br. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się kolejny bezpłatny wieczór informacyjny dla naszych rodaków zamieszkałych w Austrii. Organizatorem była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” przy współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Wiedniu oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu.

Uczestników wieczoru powitała Prezes WPOwA Forum Polonii Teresa Kopeć, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu Jerzy Jędrzejewski oraz Konsul Kazimierz Fordon z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu.

Tematyka wieczoru obejmowała zagadnienia: porady prawne, działalność gospodarczą, księgowość, podatki, ubezpieczenia, wstępne porady dla niepełnosprawnych, zagadnienia związane z zakupem i wynajmem mieszkań własnościowych komunalnych i spółdzielczych, rola konsula w przypadkach losowych, możliwość pomocy ze strony WPHI Ambasady RP w Wiedniu dla polskich podmiotów gospodarczych.

Porad udzielali: polski adwokat – Mateusz Madany i Rafael Sokolski, doradcy z Centrum Informacyjno Doradczego IBZ Polonia – Agata Mrożek Duda oraz Iwona Jarzemski, firmę ubezpieczeniową Allianz reprezentował Patryk Wojton, konsul Kazimierz Fordon z wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu, kierownik WPHI Ambasady RP w Wiedniu Jerzy Jędrzejewski oraz I sekretarz WPHI Ambasady RP w Wiedniu Jan Walkiwewicz.

Wieczór informacyjny cieszył się bardzo dużą frekwencją i zainteresowaniem uczestników wieczoru.

Program wieczoru przygotowany był w formie indywidualnych porad u naszych doradców. Dało to możliwość naszym gościom uzyskania dodatkowych informacji, które nie były objęte programem wieczoru. Zaproponowana przez organizatorów forma przekazywania porad i niezbędnych informacji naszym rodakom, cieszyła się dużym powodzeniem wśród biorących udział w wieczorze.

Dla uczestników wieczoru organizatorzy przygotowali poczęstunek w formie bufetu.

Sekretariat WPOwA Forum Polonii