aktualności imprezy forum

Akcja pomocy materialnej dla mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy

Organizacje członkowskie Forum Polonii włączyły się aktywnie w pomoc naszym sąsiadom na Ukrainie, w tym naszym Rodakom, którzy pozostali na ogarniętym wojną terytorium ukraińskim.
Z inicjatywy prezesa Klubu FC Polska Pawła Gąsiorowskiego zorganizowano transport pomocy rzeczowej na kwotę 7. tysięcy €.
9. marca Klub FC Polska z pomocą pracowników firmy należącej do prezesa Klubu FC Polska PG Installationen z Wiednia odjechało 6. busów z pomocą rzeczową, która została zawieziona na przejście graniczne Tomaszów Lubelski – Hrebenne. Dalej dary przetransportowano do Kijowa. 11 marca w drodze powrotnej do Wiednia kierowcy PG Installationen zabrali do Wiednia ukraińskich uchodźców. Zorganizowany transport zawierał długoterminową żywność (w tym 1. tona cukru i 1. tona oleju), żywność dla dzieci, artykuły opatrunkowe i higieniczne, latarki, odzież. Transportem akcję wsparły polonijne firmy z Wiednia: PG Installationen, Knapik Trocken Bau i firma Marko Bau.

Kolejną organizacją członkowską Forum aktywnie zaangażowana w akcję pomocy był Związek Polaków w Górnej Austrii wraz Radą Parafialną Kościoła Polskiego w Linz. Z inicjatywy p. Moniki Bugajskiej i jej męża, jak również prezesa ZPwGA p. Jacka Jabłońskiego oraz wielu wspaniałych zaangażowanych wolnotariuszy Polonii Górnej Austrii na przełomie marca i kwietnia zorganizowano pomoc o wartości ponad 10. tysięcy €. Pomoc obejmowała leki, żywność, środki opatrunkowe i higieniczne oraz wiele innych cennych atrykułów pierwszej potrzeby. Dzięki pomocy lokalnej austriackiej firmy dary zostały przetransportowane na granicę polsko – ukraińską, na przejście graniczne Dobrohusk – Jagodzin. Część darów została przekazana do Domu Dziecka w Żywcu, w którym przebywają ukraińskie sieroty wojenne.