imprezy forum odsiecz wiedeńska

Forum Polonii upamiętniło 333 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej

Obchody 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej rozpoczęły się już 10 września, w przeddzień uroczystości na Kahlenberg. Na terenie Muzeum Historii Militarnej – HGM Arsenał w Wiedniu, odbyło się husaskie upamiętnienie Wiktorii Wiedeńskiej. Na zaproszenie Forum Polonii przyjechały grupy rekonstrukcyjne podlaskiej i sandomierskiej horągwi husarskich. Odbył się widowiskowy pokaz parady wojsk, pokazy musztry husarii, pozorowane szarże, parada kończąca – oddanie hołdu walczącym żołnierzom.

11 września w Sanktuarium Narodowym na Kahlenberg grupy rekonstrukcyjne husarii uczestniczyły w uroczystej Mszy św. upamiętniającej 333 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Odbyła się uroczysta banderia Wiktorii Wiedeńskiej – wjazd wojsk na wzgórze Kahlenberg, asysta podczas Mszy św. Po uroczystościach Mszy św i dożynkach w Waldseilpark Kahlenberg, grupy rekonstrukcyjne upamiętniły ponownie rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.

Mszę św. celebrował J. Em. Kardynał Christopf Schönborn.


W uroczystościach upamiętniających Odsiecz Wiedeńską udział wzięli: Podsekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP Minister Wojciech Kolarski, Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski, Ambasador Ukrainy w Austrii Alexander Szczerba, Wice Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senator Artur Warzocha, Konsul Generalny w Austrii Aleksander Korybut Woroniecki, Dyrektor Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Rafał Polak, Dyrektor Zarządu Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Iwona Borowska Popławska, płk. Adam Stępień, przedstawiciele instytucji polskich w Wiedniu, córka ostatniego prezydenta na uchodźctwie Jagoda Kaczorowska z Londynu, nasi polonijni przyjaciele –  prezesi reprezentujący organizacje dachowe z różnych krajów świata: Helena Miziniak – prezes honorowy EUWP z Londynu, Anna Sokołowski i BettyUzarowicz z USA, Maria Daczewska z Bułgarii, Urszula Stefańska Adreini z Italii, Joanna Heymann Salvade z Italii, Lidia Szuster z Danii, Marzena Slomski wraz z 20 osobową grupą reprezentującą Stowarzyszenie Sobieski z Niemiec, TVP PoloniaRobert Wyszkoni redaktor polskiego radia Freiburg Niemcy, duchowieństwo, licznie zgromadzona austriacka Polonia i turyści z różnych krajów.
Po Mszy św. odbyły się tradycyjne dożynki, upamiątniające biegi: Bieg Pocztyliona, który wystartował z Krakowa organizowany przez Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe, tradycyjny Bieg Sobieskiegoorganizowany przez redakcję Polonika a także Bieg Odsieczy Wiedeńskiej.

 Na  całością obchodów rocznicowych na Kahlenberg czuwał  Kustosz Sanktuarium na Kahlenberg ks. Roman Krekora.

 Organizatorem Husarskiego Upamiętnienia 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej było Forum Polonii, przy logistycznym wsparciu: Stowarzyszenia Polonia FC, Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe, Wydziału Wojskowego Ambasady RP w Wiedniu.

 Składamy sedeczne podziękowania za pomoc w  realizacji husarskiego upamiętnienia 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej dla p. Sebastiana  Kowalika, p. Emila Drycza, płk. Adama Stępnia, grup rekonstrukcyjnych husarii na czele z p. Wojciechem Wąskiem, dyrekcji HGM Arsenał.

 Uroczystości rocznicowe w HGM Arsenał i na wzgórzu Kahlenberg relacjonowane były przez TVP Polonia, która objęła patronatem medialnym uroczystości rocznicowe Forum Polonii, a także przyjechała na zaproszenie Forum Polonii. Dyrekcji TVP serdecznie dziękujemy za przekaz wydarzeń rocznicowych z jubileuszu Forum Polonii i Kahlenberg.

 Sekretariat Forum Polonii