imprezy forum odsiecz wiedeńska

Forum Polonii upamiętniło 334 rocznicę bitwy pod Parkanami

Przypominamy o ważnych faktach w historii Polski – w której Najjaśniejsza Rzeczpospolita była architektem w tworzeniu współczesnej tożsamości Europy.

07 października 1683 r. w bitwie pod Parkanami, w której Król Jan III Sobieski dowodząc armiami sprzymierzonymi/Austriacką, Niemiecką, Polską / odniósł historyczne zwycięstwo i ostatecznie rozgromił Armię Osmańską.

Zwycięstwo to król Jan III Sobieski uznał za ważniejsze od zwycięstwa w bitwie pod Wiedniem 12.09.1683 r. To właśnie pod Parkanami, około 200 km od Wiednia, dogonił i rozgromił armię osmańską.

Dawne Parkany to dzisiejsze Štúrovo na Słowacji – przygraniczne miasto położone nad Dunajem. Po drugiej stronie Dunaju, po stronie węgierskiej, znajduje się miasto Esztergom, nad którym na wysokiej skale góruje ogromna twierdza i bazylika św. Wojciecha. Po zwycięstwie pod Parkanami twierdzę tę przez kilka dni zdobywały wojska sprzymierzonych.

Zwycięstwo nad Armią Osmanów pod Parkanami było wspaniałym ukoronowaniem kampanii wiedeńskiej w 1683 r. Po bitwie pod Wiedniem Jan III Sobieski nalegał na sojuszników, aby kontynuować walkę z Osmanami aż do zniszczenia armii przeciwnika. Armie sprzymierzone posuwały się wzdłuż Dunaju dążąc do odbicia Węgier z rąk osmańskich. Dnia 6 X wojska polskie natknęły się armię nieprzyjaciela. Nie zachowały ostrożności i następnego dnia zostały pokonane przez Osmanów. Jedyna porażka Jana Sobieskiego w polu została zmazana dwa dni później. Król starannie przygotował plan bitwy, a armię do starcia oraz, co nie mniej ważne, natchnął ją wiarą w zwycięstwo. Bitwa przebiegła zgodnie z zamierzeniami Jana III Sobieskiego, który narzucił Osmanom strategię. Po przełamaniu szyku przeciwnika, wykorzystał lukę w newralgicznym miejscu i zmusił nieprzyjaciela do ucieczki. Szybko zamieniła się ona w panikę, bowiem most przez Dunaj, łączący Parkany ze Strzyhomiem (Esztergom) uległ zniszczeniu prawie na początku odwrotu. Spowodowało to katastrofę armii przeciwnika, która została niemal w całości zniszczona. Bezpośrednim skutkiem bitwy było zdobycie Strzyhomia 27 października. Parkany były kolejnym wielkim triumfem wojsk chrześcijańskich. Jan III Sobieski ocenił to zwycięstwo wyżej od wiedeńskiego, ponieważ w bitwie zniszczono armię przeciwnika. Nie kwestionując roli sukcesu trzeba jednak ocenić, że raczej właściwsze byłoby stwierdzenie, że jest to uzupełnienie triumfu wiedeńskiego i wspaniałe zakończenie wielkiej kampanii.

W uroczystościach upamiętniających 334 rocznicę bitwy pod Parkanami udział wzięli:
przedstawiciele Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu wraz z jego przewodniczącym Piotrem Zapartem i kapelanem Komitetu, Ojcem Leonem Pokorskim, członkowie Krakowskiego Bractwa Kurkowego, uczniowie 18 Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Dłużycy z dyrektorem szkoły Krzysztofem Szczepankiewiczem, przedstawiciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, przedstawiciele Związku Szlachty Rzeczypospolitej z prezesem Danielem Fox – Potockim, studenci z krakowskiego Stowarzyszenia KoLiber.

Z Austrii na uroczystość przybyli: Hanna Kaczmarczyk, dyrektorka Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, nauczycielki Anna Kasperska i Ilona Szlitter – Wyzińska wraz z młodzieżą szkolną, Sławomir Iwanowski i Mariusz Michalski z redakcji pisma Polonii austriackiej „Polonika”, Teresa Opalińska-Kopeć, prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii“, Austriacy oraz Polonia austriacka.

Ze strony słowackiej w uroczystości w Parkanach udział wziął Eugen Szabó, burmistrz Parkan, który wygłosił przemówienie, oraz mieszkańcy miasta. Przemawiał również Sławomir Iwanowski, redaktor naczelny pisma Polonii austriackiej „Polonika” oraz Piotr Zapart, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu. Uroczystość pod pomnikiem Sobieskiego w Parkanach prowadziła Zenona Kassai, przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Esztergomie.

Po złożeniu wieńców pod pomnikiem odbył się uroczysty przemarsz kilkusetosobowej grupy przez most księżnej Marii Walerii, łączący miasta Štúrovo na Słowacji i Esztergom na Węgrzech, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Organizatorem uroczystości był Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg z Krakowa.