imprezy forum

II Koncert Noworoczny WPOwA Forum Polonii

„Nad pięknym modrym Dunajem”, to tytuł II koncertu noworocznego, który odbył się 10.01.2015 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Jego organizatorem była WPOwA „Forum Polonii”.
Koncert noworoczny poprzedziła bardzo miła uroczystość wręczenia dyplomów: zasłużony dla „Forum Polonii”, dla pani Danuty Nemling oraz pani Liliany Niesielskiej.
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają.
Źli ludzie wierzaj mi, ci nic nie zaśpiewają”
 
Tą sentencją Pani Liliana Niesielska znakomicie wprowadziła zgromadzonych we wspaniałą atmosferę koncertu, która towarzyszyła naszym gościom w sobotni wieczór.
Dla licznie przybyłej publiczności wystąpił kwartet smyczkowy Viennese, złożony z młodych artystów polskiego pochodzenia żyjących i pracujących zawodowo w Wiedniu: Anna Gutowska – skrzypce, Katarzyna Karcz – altówka, Mateusz Kasprzak Łobudziński – II skrzypce oraz Matylda Schwarz – wiolonczela.
W programie koncertu wysłuchano m.in. utworów: J. Straussa, J. Brahmsa, J.Offenbacha, F. Schuberta, C. Gardela. Koncert kwartetu smyczkowego zakończył walc Johanna Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem”. Na zakończenie koncertu organizatorzy przygotowali wspaniałą muzyczną niespodziankę. Dla zachwyconej występem Viennese publiczności wystąpił na zakończenie student Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu Jakub Łęczycki, wykonując: „Kum i Kuma” – Stanisław Moniuszko i „Gia’ il sole dal Gange”- Antonio Scarlatti, przy akompaniamencie Risy Tomito.
Koncert zaszczycili swoją obecnością: Konsul Generalny pan Andrzej Kaczorowski wraz z rodziną, przedstawiciele instytucji polskich w Wiedniu, proboszcz parafii Neusimmering Ks.Jan Soroka, przedstawiciele polonijnych grup działających przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu, prezesi organizacji zrzeszonych i niezrzeszonych w Forum Polonii, wielu znanych działaczy polonijnych a przede wszystkim wspaniała, niezawodna polonijna publiczność i nasi austriaccy przyjaciele.
Frekwencja uczestników koncertu dopisała bardzo licznie. Dla wielu brakowało miejsc siedzących, jednak niedogodności nagrodził wysoki poziom artystyczny koncertu oraz wspaniała atmosfera wieczoru.
Koncert był okazją do pierwszego spotkania austriackiej Polonii w nowym roku 2015, który poprowadziła Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć
Wieczór zakończył się przyjęciem  w Sali Rycerskiej Stacji Naukowej PAN.