Komunikat z Walnego Zjazdu Sprawozdawczego WPOwA Forum Polonii Drukuj
W dniu 14.03.2015 w „Domu Polskim” - Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Forum Polonii.
 
image sm

Ze względu na napięty program Walnego Zjazdu, zarząd Forum Polonii postanowił, że to spotkanie zjazdowe odbędzie się z udziałem tylko delegatów organizacji zrzeszonych w Forum Polonii.
Tegoroczny Zjazd, któremu przewodniczyła prezes Forum Polonii Teresa Kopeć zdominowała realizacja zadań statutowych Walnego Zjazdu.
 
image3

Obrady odbyły się w przyjaznej i serdecznej atmosferze, a cenne uwagi i wnioski były na bieżąco rozpatrywane przez delegatów Walnego Zjazdu.
Na Zjeździe powitano nowe organizacje, które przystąpiły do naszej Wspólnoty.
 
image1

Walny Zjazd Sprawozdawczy trwał do późnych godzin wieczornych i zakończył się odśpiewaniem hymnu narodowego.
Obrady podsumowano jako bardzo merytoryczne i udane, którego uchwały przyczynią się do rozwoju naszej Wspólnoty .
Sympatycznym akcentem Zjazdu były życzenia od delegatów dla naszej solenizantki Krystyny Meduny.
 
image2
 
 
 
Sekretariat WPOwA Forum Polonii
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT