IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie i Pułtusku Drukuj
 

W dniach 24-26.08.2012 w Warszawie i Pułtusku odbył się IV. Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, w którym uczestniczyło 300 delegatów z 44 krajów.
Honorowy patronat nad spotkaniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Organizatorem Zjazdu było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.


 

Obrady IV. Zjazdu poprzedziły następujące wydarzenia:

- uroczyste złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza

- Msza św. w Archikatedrze św. Jana

- uroczyste rozpoczęcie na Zamku Królewskim z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego.

- otwarcie wystawy fotografii Grzegorza Gałązki pt.: „…by czuć się Polakiem” przed Domem Polskim w Warszawie

-  obrady Sejmu Polonijnego w Sali Plenarnej Sejmu RP, które otworzył i poprowadził Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk

W czasie obrad wygłoszono następujące referaty:

 • - Helena Miziniak: Polonia wczoraj, dziś i jutro
 • - Ks.bp Wiesław Lechowicz: Duszpasterstwo Polonii i Polaków poza granicami kraju
 • - Frank Spula i Teresa Berezowski: Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski
 • - Tadeusz Adam Pilat: Oświata polska i polonijna poza granicami kraju
 • - Tomasz Prokop: Udział młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą

Głos zabrali również:

 • - Mirosław Sielatycki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • - Adam Lipiński – przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą,
 • - Joanna Fabisak – wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Po zakończeniu sesji plenarnej uczestnicy Zjazdu obradowali w pięciu komisjach problemowych:

 • - Komisja ds. Relacji Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski: przewodniczący Roman Smigelski
 • - Komisja ds. Oświaty polskiej poza granicami Kraju: przewodnicząca  Aleksandra Podhorodecka
 • - Komisja ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków poza granicami Kraju: przewodniczący Piotr Małoszewski
 • - Komisja ds. Obrony dobrego imienia Polski i Polaków: przewodniczący Jan Cytowski
 • - Komisja ds. młodego pokolenia: przewodnicząca Ita Szymańska

Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłego byłego Marszałka Sejmu i prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Macieja Płażyńskiego.

W drugim dniu Zjazdu obrady odbyły się w Pułtusku, w następujących Komisjach:

 • - Komisja ds. relacji kraju z Polakami za granicą i promocji Polski,
 • - Komisja ds. oświaty polskiej poza granicami kraju,
 • - Komisja ds. duszpasterstwa poza granicami kraju,
 • - Komisja ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków,
 • - Komisja ds. młodego pokolenia.

Delegatami Polonii Austriackiej na Zjazd byli:

 • - Prezes „Forum Polonii” – Teresa Kopeć
 • - Wiceprezes „Forum Polonii” – Jerzy Konarzewski
 • - Miesięcznik „Polonika” – Halina Iwanowska
 • - Wiener – Krakauer Kulturgesellschaft – Zofia Beklen
 • - Rektor Polskiej Misji Katolickiej – Ks. Krzysztof Kasperek

Obecny był również Pan Andrzej Michalski członek Prezydium Rady Duszpasterstwa Europy Zachodniej.

Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy uhonorował przedstawiciela Polonii austriackiej Pana Andrzeja Lecha za długoletnie, wytrwałe działanie na rzecz współpracy Polonii z Krajem po 1989 roku.

 

 

Uchwały IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

Zdjęcia: Jadwiga Hafner, Katarzyna Biersztanska, Zofia Beklen
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT