Podpisanie Umowy / Deklaracji o Współpracy Drukuj

W dniu 19.09.2012 r. została zawarta Umowa / Deklaracja o Współpracy pomiędzy Polską Akademią Nauk, reprezentowaną przez prof. dr hab. Bogusława Dybasia, dyrektora PAN Stacji Naukowej w Wiedniu oraz Wspólnotą Organizacji Polskich w Austrii Forum Polonii reprezentowaną przez mgr inż. Teresę Kopeć, prezesa Zarządu oraz panią Elżbietą Akwa Asare, skarbnika.Po wielu latach starań został zrealizowany jeden z naszych celów – zabezpieczenie dla WOPwA Forum Polonii stałej siedziby.
 
 
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT