XIV Rada Prezesów Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii Drukuj
logo fp21 listopada br. zgodnie ze statutem § 14 Forum Polonii, odbyło się zebranie Prezesów organizacji członkowskich Forum Polonii. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.00, w biurze naszej Wspólnoty, zgodnie z programem obrad. Prezesom Forum zostało przedstwione sprawozdanie z pracy Zarządu za okres od 14 marca – 21 listopada. Na zebraniu dokonano bieżącej oceny pracy Zarządu, omówiono sprawy przynależności organizacji do Forum Polonii oraz najbliższe plany.
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT