Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii Drukuj

W wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk odbyło się w piątek, 5.10.2012 r. informacyjno-organizacyjne spotkanie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii.


Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania. W spotkaniu udział wzięło ponad 120 chętnych osób, a zapisy nadal trwają.

Organizator powstania Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Austrii, Sławomir Iwanowski, przedstawił historię UTW i propozycje, w jaki sposób w naszych warunkach realizować ideę UTW dla Polonii austriackiej.
W imieniu Stacji PAN w Wiedniu przyszłych studentów przywitała wicedyrektor Anna Ziemlewska.

Oprócz uczestnictwa w wykładach, słuchacze będą brać udział w zajęciach w sekcjach zainteresowań, które są w trakcie tworzenia.

Inaugurację roku akademickiego 2012/2012 uświetnił występ znakomitego pianisty, Piotra Kościka. Przypomniał on również życiorysy dwóch kompozytorów, których utwory wykonał: Fryderyka Chopina i Franza Schuberta.

 

Regulamin UTW i wszystkie niezbędne informacje zamieszczane będą na stronie miesięcznika „Polonika”, www.polonika.at

 

>>> zdjęcia z inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii<<<

 
© 2014 FORUMPOLONII.AT