Wieczór Informacyjny dla Polaków w Austrii Drukuj

W dniu 20.04.16 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się kolejny bezpłatny wieczór informacyjny dla naszych rodaków pragnących usamodzielnić się na austriackim rynku pracy. Organizatorem była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii przy współpracy z Ambasadą RP w Wiedniu oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu.

 

1

 

Wieczory informacyjne dla Polaków w Austrii to projekt Forum Polonii realizowany z powodzeniem już czwarty rok. Indywidualna forma porad pozbawia uczestników wieczoru kłopotliwej sytuacji zadawania osobistych pytań na forum publicznym. Sprawność organizacji wieczoru i życzliwa atmosfera, jaką zapewnili organizatorzy miała przełożenie na frekwencję i duże zadowolenie uczestników oraz podziękowania dla organizatorów, których takie akcenty mobilizują do dalszej aktywnościw tym tymacie.

 

Uczestników wieczoru powitała Prezes WPOwA Forum Polonii Teresa Kopeć, I Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu Jerzy Jędrzejewski oraz Konsul Kazimierz Fordon z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu.

Tematyka wieczoru obejmowała zagadnienia: poradnictwo prawne, sprawy związane z otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych, poradnictwo dla młodych matek, logopedia, możliwości nauki j. polskiegow Austrii, działalność gospodarcza, księgowość, podatki, ubezpieczenia,mieszkania komunalne, spółdzielcze i własnościowe, porady konsularne oraz możliwość pomocy ze strony WPHI Ambasady RP w Wiedniu dla polskich podmiotów gospodarczych.

Porad udzielali: polsko języczni adwokaci z Wiednia: Mateusz Madany, Rafał Sokolski, z Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie dr. Magdalena Makieła, dyr. SPK przy Ambasadzie RP w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk, dyrektor I Szkoły Społecznej w Wiedniu Arkadiusz Rusowicz, doradcy z Centrum Informacyjno Doradczego IBZ Polonia - Agata Mrożek-Duda i Iwona Jarzemski, konsul Kazimierz Fordon z wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu, I Radca WPHI Ambasady RP w Wiedniu Jerzy Jędrzejewski oraz sekretarz WPHI Ambasady RP w Wiedniu Jan Walkiewicz, poradnictwo dla młodych matek - Agnieszka Madany, Patryk Wojton z firmy ubezpieczeniowej Allianz.

 

Organizatorów cieszy bardzo duże zainteresowanie nowym tematem w projekcie: poradnictwo dla polskich młodych matek. W tym temacie planujemy wydanie w niedługiej przyszłości informatora dla młodych matek, w którym zostaną zawarte wszystkie niezbędne informacje. W temacie tym jest duża luka informacyjna, którą przy współpracy austriackich instytucji będziemy starali się uzupełnić.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Forum Polonii planuje następny etap tego projektu, o czym poinformujemy w niedługiej przyszłości.

 

Sekretariat Forum Polonii

 

2

 

3

 

 

8

 

9

 

10

 

11 

 

12

 

13

 

14

 

 15

 

 16

 

17

 

18

 

19

 

21

 

22

 

6 

 

26 

 

 30

 
© 2014 FORUMPOLONII.AT