Uroczystości jubileuszu 25-lecia Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, jubileuszu 25-lecia – Dni Kultury Polskiej w Austrii i ich XXV inauguracja Drukuj

10 września br. w sali ratuszowej Magistratu 3. dzielnicy Wiednia odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, 25-lecia Dni Kultury Polskiej w Austrii, wraz z ich 25. inauguracją.

 

Wieczór poprowadziły Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć i współtwórczyni Forum Polonii Liliana Niesielska.

 

Program rozpoczął się odśpiewniem hymnu narodowego Polski, przy akompaniamencie orkiestry kameralnej Camerata Polonia.

 

ja i Liliana prowadzenie uroczystoci

 

Uroczystości jubileuszowe uświetnili swoją obecnością:  Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Wojciech Kolarski, Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski, Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senator Artur Warzocha, Burmistrz 3. dzielnicy Wiednia Erich Hohenberger, Konsul Generalny w Austrii Aleksander Korybut Woroniecki, Dyrektor Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Rafał Polak, Dyrektor Zarządu Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Iwona Borowska-Popławska, Senator w Parlamencie Austrii Ewa Dziedzic, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu ks. Krzysztof Kasperek, przedstawiciele instytucji polskich w Wiedniu, dyrektorzy szkół polskich w Wiedniu, przewodniczący Rady Polonii Świata Jan Cytowski - który przyjechał do nas z Kanady, córka ostatniego prezydenta na uchodźstwie Jagoda Kaczorowska z Londynu, nasi polonijni przyjaciele -  prezesi reprezentujący organizacje dachowe z różnych krajów świata: Helena Miziniak - Prezes honorowy EUWP z Londynu, Anna Sokołowski z USA wraz z małżonkiem, Betty Uzarowicz z USA, Maria Daczewska wraz z małżonkiem z Bułgarii, Urszula Stefańska-Adreini z Italii, Joanna Heymann-Salvade z małżonkiem z Italii, Lidia Szuster z Danii, Marzena Slomski wraz z 20-osobową grupą reprezentującą Stowarzyszenie Sobieski z Niemiec, Robert Wyszkoni - redaktor polskiego radia Freiburg Niemcy, prezesi organizacji naszej Wspólnoty, jak również grono osób, które przez minione ćwierćwiecze współpracowały z Forum Polonii, a także wspaniała publiczność, która jest z nami już od 25 lat.

 

DSC01152

 

25 lat działalności Forum Polonii to 25 lat intensywnej współpracy ze środowiskiem austriackiej Polonii, zrzeszonej i niezrzeszonej w naszej Wspólnocie, a także współpraca z państwowymi instytucjami w Polsce i Austrii. To 25 lat wspólnych przeżyć, radości i pracy. Z tej okazji wydany został okolicznościowy biuletyn, który opowiada o  historii i działalności Forum Polonii. 

biuletyn

 

Podczas uroczystości jubileuszowych Podsekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP Minister Wojciech Kolarski odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrza 3. dzielnicy Wiednia p. Ericha Hohenbergera i działaczkę polonijną p. Krystynę Medunę, wygłaszając również laudację dla odznaczonych.

 

dekoracja burmistrza

 

dekoracja Meduny

 

Prezes Forum Teresa Kopeć wręczyła na ręce Prezesów organizacji należących do Forum okolicznościowe pamiątki z okazji jubileuszu 25-lecia naszej Wspólnoty.

fot pam

 

wrÄczanie pamiätek

 

 

Z okazji jubileuszu napłynęły do Forum Polonii listy gratulacyjne z Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP, Sejmu RP, Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie i Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego woj. podkarpackiego, Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu, Rady Polonii Świata.

 

Forum Polonii otrzymało z Senatu RP z okazji jubileuszu 25-lecia okolicznościowy medal.

 

fot medal

 

 

Jubileusz 25-lecia Dni Kultury Polskiej w Austrii to święto całej austriackiej Polonii, która włożyła ogrom pracy społecznej w promocję polskiej kultury, naszej polonijnej społeczności i Polski.Jest  to największy polonijny projekt kulturalny na świecie, który organizuje właśnie Forum Polonii.

 

Składamy serdeczne podziękowania za wkład pracy społecznej dla kolejnych Prezesów Forum Polonii, członków kolejnych Zarządów Forum, kolejnych Komisji Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich,prezesów organizacji należących do Forum, wszystkich organizacji, które w przeszłości należały do naszej Wspólnoty, rzeszy naszych sympatyków, którzy w minionych 25 latach nas wspierali. Dziękujemy za współpracę polskim instytucjom w Wiedniu i Polsce. Składamy podziękowania dla austriackich instytucji państwowych, z którymi współpraca Forum układała się i układa doskonale. Kierujemy słowa uznania i podziękowania dla wszystkich organizacji polonijnych w Austrii za troskę o podtrzymanie tożsamości narodowej, integrację środowisk polonijnych, promocję Polski oraz  współpracę z Forum Polonii w minionym ćwierćwieczu.

 

Dziękujemy naszym sponsorom, których finansowe wsparcie umożliwiło organizację naszych uroczystości jubileuszowych:  Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ambasadzie RP w Wiedniu, Magistratowi 3. dzielnicy Wiednia, Wydziałowi Kultury miasta Wiednia MA 7, Senatowi RP, firmie ubezpieczeniowej  Allianz i firmom polonijnym  z Wiednia. Dziękujemy organizacjom Forum Polonii za wkład pracy społecznej wniesiony w przygotowanie uroczystości jubileuszowych i XXV Dni Polskich.

 

Dziękujemy serdecznie naszej wspaniałej polonijnej publiczności, która podczas kolejnych Dni Kultury Polskiej w Austrii jest nam wierna od 25 lat.

 

Uroczystości jubileuszowe relacjonowane były przez TVP Polonia, która objęła patronatem medialnym uroczystości rocznicowe Forum Polonii, a także przyjechała na zaproszenie Forum Polonii. Dyrekcji TVP serdecznie dziękujemy za przekaz wydarzeń rocznicowych z jubileuszu Forum Polonii i Kahlenberg.

 

IMG 0190

 

 

Uroczystości jubileuszowe zakończyły się uroczystym bankietem przy kuluarowych rozmowach, trwających do późnych godzin wieczornych.

 

 

Sekretariat Forum Polonii

 

   

 >>>> Fotogaleria <<<<

 

  

 

Link do zdjęć z jubileuszu 25 lecia Forum Polonii i Dni Kultury Polskiej

 

 

 


 
© 2014 FORUMPOLONII.AT