Informacja o Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii“ Drukuj

 

20 stycznia 2018 r. w Stacji Naukowej PAN – dawny Dom Polski, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii“.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Teresę Opalińską-Kopeć.

 

IMG 0037


W pierwszej wewnętrznej części Zjazdu odbyło się zatwierdzenie sprawozdania z pracy Zarządu za ubiegłą kadencję odczytane przez prezesa Forum Teresę Opalińską-Kopeć, sprawozdanie finansowe odczytane przez skarbnika Patricka Wojtona, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – odczytane przez jej przewodniczącą Agatę Mrożek- Dudę, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybory nowego Prezesa Forum Polonii i członków zarządu Forum.

 

IMG 0015

 

IMG 0049

 

Na prezesa Forum wybrano ponownie Teresę Opalińską-Kopeć, która uzyskała zdecydowane poparcie delegatów Zjazdu. Nie zgłoszono innych kandydatów do funkcji prezesa. Wybrano członków nowego zarządu Forum oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

IMG 0052


W drugiej otwartej części Zjazdu udział wzięli zaproszeni goście: ambasador RP w Austrii Jolanta Róża Kozłowska, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha, reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP dyrektor Biura Polonii Kazimierz Kuberski, konsul generalny RP w Austrii Aleksander Korybut Woroniecki, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztof Łachmański, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Bogusław Dybaś, dyrektor I Szkoły Społecznej w Wiedniu Arkadiusz Rusowicz, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy ambasadzie RP w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk, proboszcz parafii Neusimmering ks. Jan Soroka CR, przewodniczący komitetu budowy pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg Piotr Zapart, prezesi organizacji członkowskich Forum Polonii i delegaci tych organizacji.

 

IMG 0053

 

IMG 0057


W oficjalnych wystąpieniach nasi goście wyrazili zdecydowane poparcie dla Forum i wolę dalszej współpracy. Podkreślili ogromny dorobek Forum na rzecz krzewienia polskości, promocji Polski, wkład organizacji członkowskich Forum w edukację młodego pokolenia Polaków w Austriii, oraz integrację Polonii w Austrii. Do delegatów Zjazdu skierowali słowa uznania za troskę o miejsca pamięci narodowej, kultywowanie polskich tradycji, polskiej kultury oraz krzewienie pamięci o historii Polski. Zaapelowali do delegatów Zjazdu o zaangażowanie się w uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski wspólnie z organizacjami niezrzeszonymi w Forum Polonii. Ze strony nowego prezesa Forum przedstawione zostały propozycje upamiętniania 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski.

 

IMG 0066

 

IMG 0070


Przewodniczący komitetu budowy pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg poinformował o odsłonięciu pomnika w roku bieżącym, zwracając się do obecnych o jak najliczniejszy udział w tym wydarzeniu.


Delegaci Zjazdu zaprezentowali plany swoich organizacji na rok bieżący, również w świetle przygotowań do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski.

 

IMG 0084


Zjazd odbył się w serdecznej i zgodnej atmosferze.

 

IMG 0005

 


Obrady Zjazdu zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego Polski.

 

 IMG 0118

 

IMG 0128

 

 IMG 0017

 

IMG 0021

 

IMG 0022

 

 
© 2014 FORUMPOLONII.AT