Oświadczenie delegatów Walnego Zjazdu Sprawozdawczego WPOwA "Forum Polonii" z dn.02.03.2013 r. Drukuj
Wrogie i stronnicze artykuły p. Renaty Olczykowski kierowane pod adresem naszej Wspólnoty a rozesłane do instytucji związanych ze środowiskiem polonijnym w Polsce i w Wiedniu są powodem niniejszego oświadczenia oraz próbą zakończenia polemiki, która niekonstruktywnie wiąże czas i energię niezbędne nam do pracy społecznej.
 
Nie jest możliwa rzeczowa analiza wywodów p. Olczykowski ani odpowiedź na wszystkie zarzucane nam punkty zawarte w artykułach, ponieważ są one niezasadne, tendencyjnie preparowane i wymyślone przez autorkę, która z lubością tworzy serial w odcinkach.

Informujemy, że treści zawarte w artykułach p. Olczykowski dotyczące „Forum Polonii” są niezgodne z prawdą. Stawiane nam zarzuty autorka posiada z przekazów ustnych osób trzecich . Pani Olczykowski przedstawia się jako wytrawny znawca historii „Forum Polonii”, jednak do naszej Wspólnoty nigdy nie należała i do chwili obecnej nie zwróciła się do Zarządu „Forum Polonii” o informacje dotyczące działalności naszej Wspólnoty.

Zarząd „Forum Polonii” zwrócił się do p. Olczykowski pismem z dnia 17.02.2013 r. z prośbą o spotkanie, w celu wyjaśnienia zarzutów sformułowanych przez p. redaktor wobec naszej „Wspólnoty”.

W dniu 20.02.13. otrzymaliśmy od p. Olczykowski odpowiedź na nasze pismo, w którym m.in. czytamy:
„na spotkanie nie zamierzam przyjść sama i zjawię się z moim adwokatem, 2 osobami security, 3 członkami Fanclubu I Love Polen i 5 świadkami. Ze względu na obecność adwokata oraz security, proszę przygotować się, że rozmowa prowadzona będzie w języku niemieckim”.

Delegaci Walnego Zjazdu Sprawozdawczego WPOwA „Forum Polonii” z dn. 02.03.2013 r. potępiają jednogłośnie szkodliwe działania p. Olczykowski oraz podkreślają, że wrogie i zakłamane artykuły umieszczane na stronie internetowej w.wym. są krzywdzące nie tylko naszą Wspólnotę, ale całą austriacką Polonię. Postępowanie takie podważa wartościowe działania wielu zasłużonych Polaków, degraduje pozytywny wizerunek Polonii w Austrii i na świecie.

Rzeczowo konstruktywną krytykę przyjęlibyśmy z należną uwagą. Dystansujemy się od agresywnego w tonie i chybionego w faktach szkalowania.


Walny Zjazd Sprawozdawczy z dn. 02.03.2013 r.
WPOwA „Forum Polonii”

 
© 2014 FORUMPOLONII.AT