Uroczystości z okazji 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w Austrii Drukuj
W dniu 07.09 w centrum Wiednia odbyły się uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele władz cywilnch i wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Austrii.

Uroczystości zbiegła się z 50 rocznicą utworzenia Garnizonu Wiedeń.

Delegację polską reprezentował Zastąpca Dowódcy Wojsk Lądowych- Szef Sztabu dywizji Andrzej Malinowski. Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii reprezentował Pan Ambasador Artur Lorkowski oraz attache’ wojskowy Pan pułkownik Tomasz Cymek. Obecni byli również przedstawiciele środowisk polonijnych w Austrii. W czasie oficjalnej zbiórki żołnierze polscy i austriaccy wystąpili pod komendą dowódcy uroczystości majora Tomasa Guttesbergera w obecności dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Austrii generała broni Franza Reissnera.

W dniu 08.09 na Wzgórzu Kahlenberg odbyły się uroczystości rocznicowe Odsieczy Wiedeńskiej.

Głównym punktem programu była msza św.pontyfikalna z okazji 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz 30 rocznicy obecności Ojca św. Jana Pawła II na Kahlenbergu, celebrowana przez J.Em.Biskupa Józefa Zawitkowskiego.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele polskiej dyplomacji na czele z Ambasadorem RP w Wiedniu panem Arturem Lorkowskim, instytucji polskich, parlamentarzyści polscy, przedstawiciele sekretariatu EUWP, Polonia austriacka oraz przybyli na tą okoliczność pielgrzymi z Polski. Obecny był również naczelnik 19 dzielnicy Wiednia Pan Adi Tiller.

Po mszy św. odbył się koncert Wojskowej Orkiestry z Krakowa,występy zespołów folklorystycznych oraz tradycyjny już Bieg Sobieskiego.

Obecna była również Małopolska Chorągiew Husarska.
 
 
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT