Wieczór Informacyjny dla Polaków w Austrii Drukuj
W dniu 19.11.2013 w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbyło sią kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne dla naszych rodaków zamieszkałych w Austrii.

Organizatorami wieczoru byli: Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” reprezentowana przez Prezesa tej organizacji Teresę Kopeć, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu reprezentowany przez: I Radcę Jerzego Jędrzejewskiego i I Sekretarza Jana Walkiewicza oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu reprezentowany przez I Radcę Kazimierza Fordona, którzy w kolejności przywitali licznie przybyłych naszych rodaków.

Problematyka Wieczoru Informacyjnego obejmowała: działalność gospodarczą, księgowość, podatki, ubezpieczenia, świadczenia socjalne, ubezpieczenia zdrowotne, renty, emerytury, konflikty pracownicze, przypadki losowe, możliwości współpracy i informacji ze strony wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu, możliwości współpracy z Agencją Gospodarczą w Wiedniu „Mingo”.

Porad udzielali: polski adwokat Aleksandra Fux, doradcy podatkowi: Iwona Jarzemski i Agata Mrozek Duda z IBZ Polonia, Kazimierz Fordon z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu, Jerzy Jędrzejewski i Jan Walkiewicz z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu, Zoran Rajkowic z projektu Agencji Gospodarczej w Wiedniu MINGO i Wojciech Antosz z Firmy Wan Consult, która współpracuje z MINGO.

W czasie oczekiwania na porady, nasi rodacy mogli skorzystać z atrakcyjnego bufetu, który na tą okoliczność przygotowali organizatorzy Wieczoru Informacyjnego.

To drugi w tym roku zrealizowany przez Forum Polonii projekt gospodarczy, który ze względu na bardzo dużą frekwencję Polaków i zaintersowanie zaproponowaną tymatyką będzie kontynuowany przez Forum Polonii w przyszłym roku.
 
 
Sekretariat WPOwA ”Forum Polonii”
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 foto: Kamil Jankowski
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT