Komunikaty
Komunikat z Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego WPOwA "Forum Polonii" Drukuj
09.03.2014 w Stacji Naukowej PAN odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.

W obradach Zjazdu uczestniczyli delegaci organizacji należący do naszej wspólnoty oraz zaproszeni goście: konsul generalny Ambasady RP w Wiedniu Andrzej Kaczorowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski, prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, dyrektor Stacji Naukowej PAN prof. Bogusław Dybaś oraz znany solista Opery Wiedeńskiej Janusz Monarcha.
Więcej…
 
Komunikat z Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” Drukuj
W dniu 02.03.2013 r. w Sali Króla Jana III Sobieskiego w Domu Polskim-Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu przy Boerhaavegasse 25 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.
Więcej…
 
Informacja o pracy Grupy Roboczej Drukuj
Informacja o pracy Grupy Roboczej dot. starań  Związku Polaków w Austrii „Strzecha“ o uznanie Polonii Wiedeńskiej jako Grupy Narodowościowej.
Więcej…
 
Komunikat Drukuj
Na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Polakom „Bogdan“ w osobie Pana Jerzego Kiziuka oraz dziennikarza TV Polonia, Pana Jerzego Motylewicza Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii wzięła udział w organizacji Wigilii 2012 dla potrzebujących rodaków przygotowywanej corocznie przy kościele pod wezwaniem  Św. Seweryna przy Vinzenzgasse 3 w Wiedniu.
Więcej…
 
Komunikat Forum Polonii Drukuj

21.04.2012 r. w czasie Walnego  Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” wybrano nowy zarząd.

Więcej…
 
Apel Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu w związku z 67 rocznicą wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen Drukuj
W dniach 12-13 maja 2012 roku odbędą się uroczystości związane z 67 rocznicą wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen, w których Polacy stanowili znaczną część więźniów i ofiar. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu oraz byli więźniowie obozów koncentracyjnych Mauthausen i Gusen mieszkający w Polsce i Austrii podjęli działania mające na celu godne uczczenie pamięci polskich ofiar tych obozów.
Więcej…
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT