Komunikat Drukuj
Na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Polakom „Bogdan“ w osobie Pana Jerzego Kiziuka oraz dziennikarza TV Polonia, Pana Jerzego Motylewicza Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii wzięła udział w organizacji Wigilii 2012 dla potrzebujących rodaków przygotowywanej corocznie przy kościele pod wezwaniem  Św. Seweryna przy Vinzenzgasse 3 w Wiedniu.
 
Dzięki wsparciu finansowemu następujących organizacji członkowskich Forum Polonii:
  • Herzpol (prezes Elżbieta Akwa-Asare),
  • Pomoc – porady i świadczenia od A do Z (prezes Wiesława Hawryluk),
  • Polskie Towarzystwo Sportowe (prezes Andrzej Lech),
  • Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii (prezes Teresa Kopeć)
zakupiono podarunki i sporządzono z nich 70 paczek świątecznych, Członkowie zarządu Forum Polonii (prezes Teresa Kopeć, skarbnik Cezary Zaniewski oraz sekretarz Anna Rutkowski) wzięli udział w bezpośrednich przygotowaniach Wigilii. Wyrażono wolę dalszego angażowania się Forum Polonii w projekty socjalne i udział w organizacji Swiąt Wielkanocnych dla potrzebujących pomocy rodaków. Na zebraniu dnia 10.01.2013 r. podjęto decyzję o stworzeniu sekcji socjalnej przy zarządzie Forum Polonii i przegłosowano dobrowolną kandydaturę kol. Ewy Dudek na koordynatora przedmiotowej sekcji.
 
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT