Komunikat Zarządu WPOwA Forum Polonii Drukuj
Zarząd WPOwA Forum Polonii zawiadamia, że w dn. 02.03.2013 o godz.10.00 w Sali Króla Jana III Sobieskiego w Domu Polskim - Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, 1030 Wien Boerhaavegasse 25 odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczy WPOwA Forum Polonii.
Prosimy o zgłaszanie delegatów swoich organizacji oraz wniosków do Zjazdu w terminie określonym statutem WPOwA Forum Polonii.
Zarząd FP
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT