Komunikat z Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” Drukuj
W dniu 02.03.2013 r. w Sali Króla Jana III Sobieskiego w Domu Polskim-Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu przy Boerhaavegasse 25 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.

Na zaproszenie naszej Wspólnoty w Zjeździe uczestniczyli przybyli do nas goście :
  • Z-ca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak,
  • Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski,
  • Dyrektor Zarządu Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Iwona Borowska-Popławska,
  • Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak,
  • Konsul Generalny RP w Wiedniu Tadeusz Oliwiński,
  • Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Bogusław Dybaś.
Program zjazdu obejmował dwie części: zamkniętą dla organizacji zrzeszonych w naszej Wspólnocie i otwartą dla organizacji niezrzeszonych, mediów oraz sympatyków Forum Polonii.

W części zamkniętej przedstawione zostały sprawozdania z działalności Organów Forum Polonii, rozpatrzone wnioski do Walnego Zjazdu, omówione bieżące sprawy naszej Wspólnoty.
Walny Zjazd zapoznał się z wynikami pracy Grupy Roboczej wspierającej starania Związku Polaków w Austrii „Strzecha” o uznanie Polonii wiedeńskiej jako grupy narodowościowej.
Odczytane zostało sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej za okres 2011-2012 oraz notatka ze spotkania w Urzędzie Kanclerskim z dn.04.09.2012.
Drugą część zjazdu zdominowała dyskusja na temat szkolnictwa oraz nauczania języka polskiego w austriackich szkołach. Gościem była Dyrektor SPK w Wiedniu Pani Hanna Kaczmarczyk ,
nauczyciel j. polskiego Janina Swiderek oraz Przewodniczący Rady Rodziców Bartosz Chlap.
Poruszono na nowo temat dot. grupy narodowościowej, a przybyli uczestnicy tej części zjazdu przedstawili najbliższe plany działalności swoich organizacji.
Na zakończenie Walnego Zjazdu odśpiewano hymn narodowy.
 
Zarząd Forum Polonii
   
Wiedeń 05.03.2013
 
 

>>> zdjęcia z Walnego Zjazdu Sprawozdawczego WPOwA "Forum Polonii" <<<

 
© 2014 FORUMPOLONII.AT