Informacja o pracy Grupy Roboczej Drukuj
Informacja o pracy Grupy Roboczej dot. starań  Związku Polaków w Austrii „Strzecha“ o uznanie Polonii Wiedeńskiej jako Grupy Narodowościowej.
 
 
Powołana do prowadzenia tej sprawy Grupa Robocza  w składzie:
 • mgr Barbara Pflügl-Sienkiewicz - sekr. „Strzechy“,
 • mgr Barbara Kling -„Forum Polonii”,
 • mgr Józef Buczak - prezes „Stowarzyszenia Inżynierów i Techników w Austrii”,
 • mgr inż. Wojciech Rogalski,
prowadzi intensywne prace zmierzające do reaktywowania wniosku „Strzechy“ o uznanie Polonii Wiedeńskiej jako Grupy Narodowościowej w sensie Rozporządzenia z 1976 roku.
 
Odbyliśmy szereg spotkań, których celem było merytoryczne opracowanie i sformułowanie wniosku a także znalezienie dla niego poparcia wśród opiniotwórczych gremiów oraz osób.
 • 17.03.2011
  spotkanie w Volksgruppen Zentrum z delegatami Komisji Obserwacyjnej d/s Mniejszości w Radzie Europy.
 • 16.06.2011
  spotkanie z prof. G.. Januszem - autorem ekspertyzy o Polonii Wiedeńskiej, dr H. Tichym - przewodniczącym Instytutu d/s Grup Narodowościowych oraz T. Oliwińskim - kier. Konsulatu w Wiedniu.
 • 17.06.2011
  spotkanie w „Strzesze” z prof. A. F. Reiterem - autorem ekspertyzy będącej podstawą do odrzucenia wniosku „Strzechy” w 2001 r., prof. G. Januszem oraz T. Oliwińskim.
 • 28.07.2011
  spotkanie w PAN z prof. B. Dybasiem oraz dr H. Tichym przygotowujące Podium Dyskusyjne - „ W drodze do uznania- doświadczenia i perspektywy grup narodowościowych w Wiedniu”.
 • 21.09.2011
  spotkanie w „Strzesze” z profesorem prawa konstytucyjnego na Wydz. Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego B. Funkiem oraz T. Oliwińskim.
 • 07.10.2011
  Podium Dyskusyjne: „W drodze do uznania - doświadczenia i perspektywy grup narodowościowych w Wiedniu”. Referentami byli: dr. H. Tichy, prof. B. Dybaś prof. G.. Janusz, przedstawiciele grup narodowościowych z Węgier i Kroacji. Gościem spotkania była m.in. dr. Ch. Achleitner, odpowiedzialna w Urzędzie Kanclerskim za sprawy grup narodowościowych oraz liczni przedstawiciele Polonii w Wiedniu.
 • 06.03.2012
  spotkanie z delegatami Komisji Obserwacyjnej d/s Mniejszości w Radzie Europy. Spotkanie odbyło się w Volksgruppen Zentrum.
 • 02.04.2012
  spotkanie w „Strzesze” - podpisanie przez członków Grupy Roboczej wniosku „Strzechy” o uznanie Polonii Wiedeńskiej jako Grupy Narodowościowej.
 • 14.05.2012
  złożenie wniosku w Urzędzie Kanclerskim.
 • 04.09.2012
  spotkanie w Urzędzie Kanclerskim poświęcone omówieniu wniosku i ustosunkowaniu się do niego władz austriackich. Notatka ze spotkania w zal.
 • 07.09.2012
  spotkanie w „Strzesze” z udziałem prof. G. Janusza, T. Oliwińskiego, W. Rogalskiego, B. Pflüg-Sienkiewicz, A. Hönig, T. Kopeć, A. Lech, B. Kling w sprawie dalszych działań w związku z negatywnym wobec wniosku stanowiskiem władz austriackich.
 • 24.10.2012
  Współorganizacja Plenum Dyskusyjnego w Słoweńskim Instytucie Naukowym w Wiedniu – „ Von Bittstellern zu Partner” w kontekście planowanych zmian przepisów o mniejszościach narodowych.
 • 27.11.2012
  pismo do Urzędu Kanclerskiego z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do wniosku „Strzechy”.

Niezależnie od w/w spotkań, Grupa odbywała liczne spotkania robocze, a także spotkania z Polonią informujące o przebiegu prac nad wnioskiem.
 • 16.02.2011
  w siedzibie „Forum Polonii”, na zaproszenie „Sokoła Polskiego”, B. Kling spotkała się z przedstawicielami organizacji niezrzeszonych i udzieliła informacji na temat pracy Grupy Roboczej.
 • 27.02.2011
  w ramach Walnego Zjazdu „Forum Polonii” sekretarz „Strzechy” B. Pflüg- Sienkiewicz przedstawiła stan prac nad opracowaniem wniosku.
 • 07.10.2011
  Podium Dyskusyjne - „W drodze do uznania - doświadczenia i perspektywy grup narodowościowych w Wiedniu”.
 

Na wszystkich tych spotkaniach, członkowie Grupy Roboczej podkreślali, że wszystkie organizacje polonijne na terenie Wiednia oraz osoby niezrzeszone mają możliwość aktywnej współpracy prowadzącej do zrealizowania tego projektu.
Wszelkie prawa wynikające z uznania Polonii Wiedeńskiej będą dotyczyły odpowiednio wszystkich organizacji i osób niezrzeszonych spełniających warunki wynikające z ustawy o grupach narodowościowych z 1976 roku.
 
mgr Barbara Kling
Wiedeń, 02.03.2012
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT