Rocznica wyzwolenia obozów Mauthausen - Gusen
W dniach 10 – 11.maja 2014 odbyły się międzynarodowe uroczystości upamiątniające 69 rocznicę wyzwolenia byłych obozów koncentracyjnych Gusen, Ebensee i Mauthausen. Pod Pomnikiem Polskim na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen, odbyła się msza święta za pomordowanych,celebrowana przez polskiego księdza. Tradycyjnie już, składano wieńce  przy pomnikach upamiętniających ofiary obozu koncentracyjnego z różnych grup narodowych, oraz uczestniczono we wspólnym marszu pamięci przez dawny plac apelowy obozu.
Składanie wieńców i wiązanek kwiatów, odbywało się przy asyście honorowej, wydzielonej z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W tej tak ważnej uroczystości, uczestniczyli byli więźniowie obozu wraz z rodzinami, przedstawiciele Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Auschwitz. Polska grupa  liczyła około 400 osób.
 
Uroczystości zostały przygotowane przez władze kraju związkowego Górna Austria, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z międzynarodowymi komitetami poszczególnych miejsc pamięci. Przybyła bardzo liczna 100 osobowa grupa harcerzy – Związek Harcerstwa Polskiego, przedstawiciele Ambasady RP w Wiedniu na czele z ambasadorem mag. Arturem Lorkowskim, Polska młodzież; Szkoła Polska i Gimnazjum w Wiedniu, młodzież z Warszawy, uczniowie Polskich szkół w Linz oraz  przedstawiciele zarządu Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii : Teresa Kopeć, Barbara Kalczyńska, Elżbieta Zamojska i Cezary Zaniewski.

 
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT