Konferencja Naukowa i warsztaty metodyczne dla nauczycieli j. polskiego w Wiedniu.
W dniu 21 listopada z inicjatywy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, w siedzibie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu odbyła się uroczysta inauguracja warsztatów metodycznych i konferencji naukowej pt. „Język-kultura-dydaktyka. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego”. Projekt zrealizowano we współpracy: Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, Szkolego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Stowarzyszenia Mea Polonia i Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego.

W inauguracji uczestniczyli: Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski, wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Aleksander Zając, Emilia Kamińska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, przedstawiciele środowisk akademickich z Polski, przedstawiciele środowisk oświatowych z Niemiec, Czech, Węgier oraz środowiska polonijnego.
 
IMG 0239

Po oficjalnych wystąpieniach organizatorów projektu i gości,autorzy najlepszych przekładów i ilustracji, zamieszczonych  w publikacji „Wiersze wybrane Juliana Tuwima. AusgewählteGedichte von Julian Tuwim” otrzymali zbiorki poezji J.Tuwima, przetłumaczone na j. niemiecki. Wręczenia nagród dokonał Ambasador Artur Lorkowski i wiceprezydent EUWP Aleksander Zając a  otrzymali je również laureaci szkolnego projektu „25 lat wolności”.

Uczestnicy inauguracji obejrzeli spektakl „25 lat wolności. Historia pełna nadziei”.  wyreżyserowanego przez M. Noconia, w którym wystąpili uczniowie i absolwenci polskiej szkoły w Wiedniu.
 
IMG 8793
 
IMG 8919
 
Konferencja naukowa i warsztaty metodyczne „Język – kultura – dydaktyka. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego” trwała od 21- 24 listopada. W piątek i sobotę zajęcia warsztatowe odbywały się z siedzibie SPK w Wiedniu, natomiast w niedzielę i poniedziałek na Uniwersytecie Wiedeńskim.
 
IMG 0468

W konferencji i warsztatach metodycznych udział wzięło 33 nauczycieli, 13 studentów Wydziału Slawistyki z UW, dodatkowo 20 rodziców podczas warsztatów otwartych. Zajęcia prowadziło 13 wykładowców z Polski, Austrii i Niemiec, w tym najwybitniejsi glottodydaktycy z uniwersytetów – Śląskiego, Wrocławskiego, Warszawskiego, Gdańskiego, Toruńskiego i Wiedeńskiego, reżyser i pedagog teatralny Michał Nicoń oraz nauczyciel konsultant PCN w Lublinie Małgorzata Małyska.
 Zajęcia obejmowały zarówno warsztaty – w tym teatralne i metodyczne, jak i wykłady prezentujące najnowsze tendencje w nauczaniu języka polskiego jako obcego, współczesny język polski, najciekawsze zjawiska w kulturze współczesnej, prezentację języka polskiego na tle innych języków, specyficzne problemy nauczania języka polskiego w środowisku niemieckojęzycznym. Uczestnicy mogli dodatkowo poznać polskie ślady w Wiedniu (w tym Kahlenberg) i omówić sposoby wykorzystywania wiedzy o nich podczas zajęć dydaktycznych.
 
IMG 8429

Konferencja i warsztaty metodyczne wpłynęły korzystnie na podniesienie kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli języka polskiego pracujących za granicą. Zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Zarząd WPOwA Forum Polonii dziękuje współorganizatorom projektu: dyrektor Hannie Kaczmarczyk z SPK przy Ambasadzie RP w Wiedniu, dr. Lilianie Madelskiej z Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego za organizacyjne zaangażowanie w projekt i przygotowanie merytoryczne konferencji.
 

Sekretariat WPOwA Forum Polonii
Zdjęcia: Tadeusz Mazur i Grzegorz Kaczmarczyk
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT