Referendum - 06.09.2015 r.
Obwieszczenie dot. Referendum Ogólnokrajowego dla obywateli polskich przebywających w Republice Austrii.
 
 
© 2014 FORUMPOLONII.AT