Oświata Polonijna Drukuj
 

 


 

Na stronach Ambasady RP w Wiedniu znajdują się informacje dotyczące możliwości nauki w Austrii języka polskiego jako ojczystego. Jest ulotka zawierająca podstawowe informacje oraz linki do stron austriackiego ministerstwa szkolnictwa, na których można uzyskać niezbędne informacje.

więcej informacji >>>Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje uczenie się języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęca polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, do uczenia się on-line, kształcenia na odległość, korzystania z oferty dydaktycznej szkolnych punktów konsultacyjnych oraz współpracujących z ORPEG-iem nauczycieli i ośrodków polonijnych.

więcej informacji >>>

znaczek-podaruj-okragly400

Organizatorem międzynarodowej kampanii "Podaruj dziecku swój język ojczysty" jest Association for the Promotion of Polish Language Abroad, APPLA (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą). Celem działalności APPLA jest dbałość o zachowanie ciągłości i piękna języka polskiego wśród Polonii, wsparcie polonijnego szkolnictwa i promocja języka polskiego jako obcego wśród rodzimych użytkowników innych języków.

więcej informacji >>>

 

 

 

 
© 2014 FORUMPOLONII.AT