Wieczór Informacyjny dla Polaków w Austrii

2W dniu 20.04.16 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się kolejny bezpłatny wieczór informacyjny dla naszych rodaków pragnących usamodzielnić się na austriackim rynku pracy. Organizatorem była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii przy współpracy z Ambasadą RP w Wiedniu oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu.

Więcej…
 
Konferencja "Obchody millenium na uchodźstwie - w pięćdziesiątą rocznicę" zorganizowana przez Senat RP

W dniach 18-19 kwietnia br., z inicjatywy senatora Jana Żaryna, odbyła się konferencja "Obchody millenium na uchodźstwie", której organizatorem był Senat RP, przy współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz polskich, duchowieństwo, przedstawiciele środowisk polonijnych ze wszystkich kontynentów świata. Forum Polonii reprezentowała Prezes Teresa Kopeć.

Więcej…
 
Sprawozdanie z obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego WPOwA Forum Polonii z dn. 23.01.16 r.

223 stycznia br. w Stacji Naukowej PAN – dawny Dom Polski, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii. 
Na zaproszenie WPOwA Forum Polonii, na Zjazd przyjechali zacni goście: Sekretarz Stanu w MSZ Wiceminister Jan Dziedziczak, Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senator Artur Warzocha, Poseł w Parlamencie Republiki Austrii Ewa Dziedzic, Poseł w Parlamencie Republiki Węgier Halina Csucs Laszlo, Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Wojciech Tyciński, Sekretarz Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztof Łachmański, Sekretarz - Doradca Sekratarza Stanu Jana Dziedziczaka Jan Badowski, przedstawiciele polskiej dyplomcji w Wiedniu wraz z Ambasadorem RP Arturem Lorkowskim, przedstawiciele instytucji polskich w Wiedniu, przedstawiciele duchowieństwa wraz z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej Ks. Krzysztofem Kasperkiem, delegaci Walnego Zjazdu, przedstawiciele organizacji nie zrzeszonych w Forum Polonii oraz współtwórcy organizacji dachowej Forum Polonii, Liliana Niesielska i Danuta Nemling. Pierwszego Prezesa Forum Polonii oraz współzałożyciela naszej Wspólnoty reprezentował wnuk Mieczysława hr. Ledóchowskiego Jan Ledóchowski.

Więcej…
 
List z Kancelarii Prezydenta RP
 
 
 
Dowód wpłaty
Więcej…
 
Charytatywny Koncert Noworoczny
379 stycznia br. w Sali Ratuszowej 3 dzielnicy Wiednia odbył się Charytatywny Koncert Noworoczny, którego organizatorem była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii. Publiczność powitała Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć oraz Liliana Niesielska. W koncercie udział wzięli zaproszeni goście: konsul generalny Andrzej Kaczorowski wraz z Małżonką, konsul Kazimierz Fordon wraz z Małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Wojciech Więckowski wraz z Małżonką, z-ca dyrektora IP Bogdan Wrzochalski, dyrektor SPK przy Ambasadzie RP w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk wraz z gronem pedagogicznym, proboszcz parafi Neusimmering Ks. Jan Soroka CR., przedstawiciele środowisk austriackiej Polonii, nasi austriaccy przyjaciele
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 13
© 2014 FORUMPOLONII.AT