Sprawozdanie z obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego WPOwA Forum Polonii z dn. 23.01.16 r.

223 stycznia br. w Stacji Naukowej PAN – dawny Dom Polski, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii. 
Na zaproszenie WPOwA Forum Polonii, na Zjazd przyjechali zacni goście: Sekretarz Stanu w MSZ Wiceminister Jan Dziedziczak, Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senator Artur Warzocha, Poseł w Parlamencie Republiki Austrii Ewa Dziedzic, Poseł w Parlamencie Republiki Węgier Halina Csucs Laszlo, Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Wojciech Tyciński, Sekretarz Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztof Łachmański, Sekretarz - Doradca Sekratarza Stanu Jana Dziedziczaka Jan Badowski, przedstawiciele polskiej dyplomcji w Wiedniu wraz z Ambasadorem RP Arturem Lorkowskim, przedstawiciele instytucji polskich w Wiedniu, przedstawiciele duchowieństwa wraz z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej Ks. Krzysztofem Kasperkiem, delegaci Walnego Zjazdu, przedstawiciele organizacji nie zrzeszonych w Forum Polonii oraz współtwórcy organizacji dachowej Forum Polonii, Liliana Niesielska i Danuta Nemling. Pierwszego Prezesa Forum Polonii oraz współzałożyciela naszej Wspólnoty reprezentował wnuk Mieczysława hr. Ledóchowskiego Jan Ledóchowski.

Więcej…
 
Charytatywny Koncert Noworoczny
379 stycznia br. w Sali Ratuszowej 3 dzielnicy Wiednia odbył się Charytatywny Koncert Noworoczny, którego organizatorem była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii. Publiczność powitała Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć oraz Liliana Niesielska. W koncercie udział wzięli zaproszeni goście: konsul generalny Andrzej Kaczorowski wraz z Małżonką, konsul Kazimierz Fordon wraz z Małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Wojciech Więckowski wraz z Małżonką, z-ca dyrektora IP Bogdan Wrzochalski, dyrektor SPK przy Ambasadzie RP w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk wraz z gronem pedagogicznym, proboszcz parafi Neusimmering Ks. Jan Soroka CR., przedstawiciele środowisk austriackiej Polonii, nasi austriaccy przyjaciele
Więcej…
 
Uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia działalności Związku Polaków w Górnej Austrii
W sobotę, 21 listopada 2015r. w sali Rady Miasta Starego Ratusza w Linzu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia działalności ZPwGA, najstarszej emigranckiej organizacji w Górnej Austrii i drugiej pod względem wieku organizacji polonijnej w Austrii. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli członkowie i sympatycy ZPwGA oraz najważniejsi przedstawiciele polskiej i austriackiej polityki.
Więcej…
 
Julian Gaborek prezes Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii został doceniony i uhonorowany srebrnym medalem rządu Górnej Austrii
Więcej…
 
XIV Rada Prezesów Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii
logo fp21 listopada br. zgodnie ze statutem § 14 Forum Polonii, odbyło się zebranie Prezesów organizacji członkowskich Forum Polonii. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.00, w biurze naszej Wspólnoty, zgodnie z programem obrad. Prezesom Forum zostało przedstwione sprawozdanie z pracy Zarządu za okres od 14 marca – 21 listopada. Na zebraniu dokonano bieżącej oceny pracy Zarządu, omówiono sprawy przynależności organizacji do Forum Polonii oraz najbliższe plany.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 13
© 2014 FORUMPOLONII.AT