aktualności archiwum dni polskie imprezy forum jubileusze wieczory wydarzenia

Informacja o dofinansowaniu

Informacja
Organizacja “Forum Polonii” otrzymala dofinansowanie ze srodkow Kancelarii Prezesa Rady Ministrow w ramach konkursu Polonia i Polacy za granica 2023.
Otrzymana dotacja dotyczy:
 Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie

Zadania: Dwuletni program rozwijania struktur organizacji polonijnych – Austria, Francja,
Hiszpania, Słowacja, Włochy.

Działania: Wsparcie działalności i doposażenie siedziby Forum Polonii
Koszt calkowity dofinansowania     9.070,00PLN

Dodaj komentarz