imprezy forum

Informacja o Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii“

20 stycznia 2018 r. w Stacji Naukowej PAN – dawny Dom Polski, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii“.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Teresę Opalińską-Kopeć.

W pierwszej wewnętrznej części Zjazdu odbyło się zatwierdzenie sprawozdania z pracy Zarządu za ubiegłą kadencję odczytane przez prezesa Forum Teresę Opalińską-Kopeć, sprawozdanie finansowe odczytane przez skarbnika Patricka Wojtona, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – odczytane przez jej przewodniczącą Agatę Mrożek- Dudę, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybory nowego Prezesa Forum Polonii i członków zarządu Forum.


Na prezesa Forum wybrano ponownie Teresę Opalińską-Kopeć, która uzyskała zdecydowane poparcie delegatów Zjazdu. Nie zgłoszono innych kandydatów do funkcji prezesa. Wybrano członków nowego zarządu Forum oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W drugiej otwartej części Zjazdu udział wzięli zaproszeni goście: ambasador RP w Austrii Jolanta Róża Kozłowska, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha, reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP dyrektor Biura Polonii Kazimierz Kuberski, konsul generalny RP w Austrii Aleksander Korybut Woroniecki, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Krzysztof Łachmański, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Bogusław Dybaś, dyrektor I Szkoły Społecznej w Wiedniu Arkadiusz Rusowicz, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy ambasadzie RP w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk, proboszcz parafii Neusimmering ks. Jan Soroka CR, przewodniczący komitetu budowy pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg Piotr Zapart, prezesi organizacji członkowskich Forum Polonii i delegaci tych organizacji.


W oficjalnych wystąpieniach nasi goście wyrazili zdecydowane poparcie dla Forum i wolę dalszej współpracy. Podkreślili ogromny dorobek Forum na rzecz krzewienia polskości, promocji Polski, wkład organizacji członkowskich Forum w edukację młodego pokolenia Polaków w Austriii, oraz integrację Polonii w Austrii. Do delegatów Zjazdu skierowali słowa uznania za troskę o miejsca pamięci narodowej, kultywowanie polskich tradycji, polskiej kultury oraz krzewienie pamięci o historii Polski. Zaapelowali do delegatów Zjazdu o zaangażowanie się w uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski wspólnie z organizacjami niezrzeszonymi w Forum Polonii. Ze strony nowego prezesa Forum przedstawione zostały propozycje upamiętniania 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski.


Przewodniczący komitetu budowy pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg poinformował o odsłonięciu pomnika w roku bieżącym, zwracając się do obecnych o jak najliczniejszy udział w tym wydarzeniu.

Delegaci Zjazdu zaprezentowali plany swoich organizacji na rok bieżący, również w świetle przygotowań do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski.

Zjazd odbył się w serdecznej i zgodnej atmosferze.

Obrady Zjazdu zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego Polski.