język polski

Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa
Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa

I Szkola Społeczna w Wiedniu
I Szkola Społeczna w Wiedniu

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu
www.wieden.orpeg.pl

Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu
Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu

Wydział Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego / Institut für Slawistik – Universität Wien
slawistik.univie.ac.at

Na stronach Ambasady RP w Wiedniu znajdują się informacje dotyczące możliwości nauki w Austrii języka polskiego jako ojczystego. Jest ulotka zawierająca podstawowe informacje oraz linki do stron austriackiego ministerstwa szkolnictwa, na których można uzyskać niezbędne informacje.

więcej informacji

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje uczenie się języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęca polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, do uczenia się on-line, kształcenia na odległość, korzystania z oferty dydaktycznej szkolnych punktów konsultacyjnych oraz współpracujących z ORPEG-iem nauczycieli i ośrodków polonijnych.

więcej informacji

Organizatorem międzynarodowej kampanii „Podaruj dziecku swój język ojczysty” jest Association for the Promotion of Polish Language Abroad, APPLA (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą). Celem działalności APPLA jest dbałość o zachowanie ciągłości i piękna języka polskiego wśród Polonii, wsparcie polonijnego szkolnictwa i promocja języka polskiego jako obcego wśród rodzimych użytkowników innych języków.

więcej informacji