aktualności

Konferencja „Obchody millenium na uchodźstwie – w pięćdziesiątą rocznicę” zorganizowana przez Senat RP

W dniach 18-19 kwietnia br., z inicjatywy senatora Jana Żaryna, odbyła się konferencja „Obchody millenium na uchodźstwie”, której organizatorem był Senat RP, przy współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz polskich, duchowieństwo, przedstawiciele środowisk polonijnych ze wszystkich kontynentów świata. Forum Polonii reprezentowała Prezes Teresa Kopeć.