imprezy forum

O brady Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Forum Polonii

W dn. 12 stycznia 2019 r. w sali Króla Jana III Sobieskiego Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii.
W Zjeździe udział wzięli delegaci organizacji członkowskich Forum oraz przedstawiciele polskich instytucji w Wiedniu współpracujących z Forum: konsul generalny RP w Austrii Bartłomiej Rosik, koordynator ds. projektów polonijnych Stowarzyszenia Wspólnota Polska Zenona Bańkowska, dyrektor Stacji Naukowej PAN Bogusław Dybaś, proboszcz Parafii Neusimmering ks. Jan Soroka CR, przewodniczący Platformy Chrześcijańsko – Demokratycznej Jan Ledóchowski, Joanna Pstruś Mustafa reprezentująca środowisko studenckie Wydziału Zamiejscowego GWSH, Prezes PAKAs Emil Dyrcz.
Obrady rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego Polski. Uczestnicy Zjazdu zapoznali się ze sprawozdaniami z pracy Zarządu Forum za okres: 20.01.18 – 12.01.19: sprawozdaniem z pracy Zarządu, sprawozdaniem finansowym skarbnika, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Odbyła się dyskusja zaproszonych gości z delegatami Zjazdu, wymiana informacji w kwestii realizacji projektów polonijnych i współpracy partnerskiej w r.2019, informacje na temat możliwości dofinansowania projektów polonijnych. Delegaci Zjazdu podjęli temat wzajemnej realizacji projektów i najbliższych planów współpracy.
W czasie obrad Zjazdu zaprezentowana została wystawa „Ojcowie Niepodległości”.