partnerzy

PARTNERZY

Senat RP
www.senat.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
www.msz.gov.pl

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
wspolnotapolska.org.pl

Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
www.viennapan.org

Instytut Polski – Wiedeń
www.polnisches-institut.at

Wydział Kultury Miasta Wiednia – MA7
www.wien.gv.at/kultur/abteilung/

Magistrat 3. dzielnicy Wiednia
www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

Rada Polonii Swiata
www.radapoloniiswiata.pl

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
www.euwp.org

PARTNERZY MEDIALNI

TV Polonia
www.polonia.tvp.pl

„Austriapol – Magazin für Interkulturellen Dialog“
www.austriapol.com

Polonika – pismo Polonii austriackiej
www.polonika.at

Polskie Radio w Górnej Austrii
www.poloniaoberoesterreich.com