Zarząd Forum Polonii


Mgr inż. Teresa Opalińska-Kopeć – Prezes

Waldemar Ludwiczak – Wiceprezes

Wojciech Zajączkowski – Sekretarz

Patryk Wojton – Skarbnik

Monika Robak – Członek Zarządu

mgr Jadwiga Padjas – Członek Zarządu

Elżbieta Akwa Asare – Członek Zarządu

Artur Nowotarski – Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna

mgr Agata Mrożek Duda – Przewodnicząca

Maria Buczak – Członek Zarządu

mgr Andrzej Lech – Członek Zarządu

 

Sąd Koleżeński

mgr Iwona Jarzemski – Przewodniczący

mgr Urszula Rojek – Członek Zarządu

Elżbieta Sobczak-Grgic – Członek ZarząduKoordynator ds. pamięci narodowej – Jacek Jabłoński