aktualności miejsca pamięci

Obchody 71 rocznicy wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen

W dniach 13-17 maja 2016 roku odbyły się uroczystości 71 rocznicy wyzwolenia obozów systemu Mauthausen–Gusen, w których Polacy stanowili znaczną część więźniów i ofiar.

W 47 podobozach należących do Mauthausen zamordowano lub zmarło z wycieńczenia, pracy w nieludzkich warunkach i chorób ponad 108 tys. osób, w tym ponad 30 tysięcy polskiej inteligencji.

W uroczystościach wzięła udział grupa polskich byłych więźniów KL Mauthausen, przedstawiciele polskich władz państwowych, Rady Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, harcerze z Polski, młodzież z SPK przy Ambasadzie RP w Wiedniu, przedstawiciele organizacji polonijnych w Austrii.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się 13 maja przy krematorum w Melk, w Spital am Pyhrn uczczono zmarłe w Domu Dziecka w tym mieście polskie dzieci odebrane pracownicom przymusowym, w kościele na Kahlenbergu odsłonięto tablicę oraz urnę z ziemią i prochami zebraną z byłych obozów koncentracyjnych w Austrii, zaś wieczorem odbył się koncert w katedrze Sw. Szczepana w Wiedniu. 14 maja odbyło się złożenie wieńców pod pomnikami upamiętniającymi polskie ofiary KL Ebensee i przy sztolniach Bergkristal, a także uroczystości przy memoriale KL Gusen. 15 maja miało miejsce upamiętnieniepod pomnikiemnarodowym w Mauthausen.W obchodach uczestniczyli przedstawiciele austriackich władz państwowych oraz liczne delegacje z krajów, z których pochodziły ofiary obozu.

W godzinach po południowych w Związku Polaków w Linz miało miejsce spotkanie Polonii z byłymi więźniami obozu Mauthausen. Tegoroczne obchody zakończyły się w dn. 17 maja upamiętnieniem ofiar obozu koncentracyjnego w Wiener Neudorf.

W imieniu organizacji należących do Forum Polonii, w miejscach obchodów złożono okolicznościowe wieńce. Forum Polonii dziękuje kancelarii prawnej Sokolski Madany Rechtsanwälte OGza wsparcie finansowe zakupu okolicznościowych wieńców.

W uroczystościach rocznicowych Forum Polonii reprezentowała Prezes Teresa Kopeć oraz Prezesi organizacji naszej Wspólnoty:

  • Stowarzyszenie Kultury Vienna Ars Vitalis – Urszula Rojek
  • Związek Polaków w Górnej Austrii – Jacek Jabłoński
  • Wspólnota Polaków w Górnej Austrii – Julian Gaborek
  • Portal Elipsa.at – Barbara Kalczyńska