aktualności miejsca pamięci wydarzenia

Obchody 72 rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen

W dniach 5 – 9 maja 2017 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 72 rocznicę wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen, w których Polacy stanowili znaczną część więźniów i ofiar.

Tegoroczne obchody zakończyły się w dn. 9 maja upamiętnieniem ofiar obozu koncentracyjnego w Wiener Neudorf.
W niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych systemu Mauthausen zamordowano lub zmarło z wycieńczenia, pracy w nieludzkich warunkach i chorób ponad 200 tys. osób, w tym ponad 30 tysięcy polskiej inteligencji.

W uroczystościach udział wzięła grupa polskich byłych więźniów KL Mauthausen, przedstawiciele polskich władz reprezentujących Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z ministrem Janem Dziedziczakiem, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , przedstawiciele ambasady RP w Wiedniu: ambasador RP Artur Lorkowski oraz konsul generalny Aleksander Korybut Woroniecki, harcerze z Polski, przedstawiciele wielu organizacji polonijnych z Austrii, młodzież szkół polskich w Wiedniu.

W uroczystościach rocznicowych Forum Polonii reprezentowali: prezes zarządu Forum Polonii Teresa Opalińska-Kopeć, członek zarządu Forum Polonii Wojciech Zajączkowski oraz prezesi organizacji członkowskich naszej Wspólnoty:

Związek Polaków w Górnej Austrii – Jacek Jabłoński
Wspólnota Polaków w Górnej Austrii – Julian Gaborek
Polskie Towarzystwo Sportowe – Andrzej Lech

W Gusen odsłonięto wystawę poświęconą historii niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen pt. „GUSEN: granit i śmierć, pamięć i zapomnienie” przygotowaną przez Muzeum Historii Polski, która zaprezentowana została wzdłuż Georgestraße w Gusen tuż obok byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

W miejscach obchodów rocznicowych przedstawiciele organizacji członkowskich Forum Polonii oraz członkowie zarządu Forum złożyli okolicznościowe wieńce: w Mauthausen, Gusen, Ebensee, Bergkristall i Wiener Neudorf. Zarząd Forum Polonii dziękuje kancelarii prawnej Sokolski Madany Rechtsanwälte OG za wsparcie zakupu okolicznościowych wieńców.

Konzentrationslager Mauthausen (od lata 1940 pod nazwą KL Mauthausen-Gusen, obecnie Miejsce Pamięci Mauthausen) – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny usytuowany w miejscowości Mauthausen, ok. 20 km od Linzu w Austrii. Został założony po wcieleniu (Anschluss) Austrii do Niemiec. Istniał od sierpnia 1938 do 5 maja 1945r.

KL Mauthausen został założony w sierpniu 1938 roku w pobliżu największego austriackiego kamieniołomu granitu (Wiener Graben). Obóz był wzorowany na modelowym KL Dachau i służył aż do końca 1940 r. za miejsce kaźni przede wszystkim niemieckich i austriackich socjalistów, komunistów, homoseksualistów, potencjalnej lub faktycznej opozycji względem nazizmu oraz polskiej inteligencji. Był to pierwszy obóz założony poza granicami III Rzeszy z 1937 r.

Komendantem był z początku Albert Sauer, a już od 17 lutego 1939 i do końca wojny Franz Ziereis.

W grudniu 1939 zapadła decyzja o założeniu obozu w Gusen, przy zakładach zbrojeniowych. Wiosną 1940 miała miejsce rozbudowa obozu o usytuowany w odległości 4,5 km od Mauthausen podobóz Gusen, ponieważ ujęto go w planie niszczenia polskiej inteligencji w ramach akcji Intelligenzaktion. Uruchomiono go 25 maja 1940. Natomiast 9 marca w pobliżu zaczął funkcjonować kolejny podobóz Gusen II, a od 1944 Gusen III w Lungitz. Latem 1940 r. Gusen i Mauthausen zostały połączone wspólną administracją i kierownictwem.

We wrześniu 1944 otwarto w Mauthausen obóz kobiecy, do którego przysłano więźniarki z Ravensbrück, Bergen-Belsen, Gross Rosen i z Buchenwaldu.

Wiosną 1945 w Mauthausen przebywało wielu więźniów ewakuowanych z Auschwitz-Birkenau (marsze śmierci).

Pod koniec kwietnia 1945, wobec zbliżającego się frontu, część SS-manów opuściła obóz. 5 maja 1945 dokładnie o godzinie 17:00 na teren obozu wkroczyła armia amerykańska. Więźniowie i wyzwoliciele dokonali samosądu na złapanych strażnikach SS oraz wielu blokowych i kapach komand, których ciała zostały spalone w grobach masowych na oczach lokalnej ludności, przymuszonej niezależnie od wieku do oglądania egzekucji.

Obóz w Gusen został oswobodzony również 5 maja 1945 r., ale przez amerykański patrol dowodzony przez sierżanta Alberta J. Kosieka.

Komendant obozu śmierci Mauthausen-Gusen, Niemiec Franz Ziereis po ucieczce w góry został dopadnięty i zastrzelony przez Amerykanów a następnie jego ciało zostało oznaczone swastyką i powieszone na drutach kolczastych obozu przez byłych więźniów.

W ciągu II wojny światowej wiele podobozów przynależało do KL Mauthausen-Gusen. Więźniowie byli w nich wykorzystywani do pracy niewolniczej na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Z pracy niewolniczej więźniów korzystał szereg niemieckich i austriackich firm zbrojeniowych jak: Messerschmitt GmbH, Heinkel, Bayer, Steyr, Accumulatoren-Fabrik AFA, Österreichische Sauerwerks i inne.

W 1945 KL Mauthausen-Gusen liczył 56 podobozów. Niektóre z nich słynęły z wyjątkowo wyczerpującej pracy, na przykład „Bergkristall-Bau” (Gusen II), polegający na tworzeniu fabryk zbrojeniowych ukrytych w tunelach podziemnych.

KL Mauthausen-Gusen należał do najcięższych obozów III Rzeszy. Według zeznań świadków (dla porównania) ludzie, którzy przyjeżdżali do tego obozu z Auschwitz-Birkenau umierali w niedługim czasie, a ci, którym udawało się przeżyć, zgodnie twierdzili, że byliby gotowi wracać do Auschwitz na kolanach. Warunki w obozie zaczęły się poprawiać w 1943 m.in. dzięki cofnięciu limitu na rozmiar i liczbę paczek żywnościowych oraz niepowodzeniom Niemiec na frontach II wojny światowej, nadal jednak były gorsze niż w Auschwitz, także w latach poprzedzających.

Począwszy od wiosny 1940 miał miejsce duży napływ więźniów z Polski, głównie ze środowisk inteligenckich (m.in. ks. kapelan Józef Mamica), ponieważ podobóz Gusen ujęto w planie niszczenia polskiej inteligencji w ramach akcji Intelligenzaktion. SS-mani nadzorujący budowę tego obozu w Gusen nazywali go „Vernichtungslager fur die polnische Intelligenz” – obóz zagłady dla polskiej inteligencji[1]. W 1940 wśród więźniów Gusen przeważali Polacy, którzy stanowili 97% ogółu więźniów. Do końca funkcjonowania tego obozu Polacy stanowili w nim większość. W Gusen umieszczono także wielu powstańców warszawskich. W obozie zginął m.in. zakatowany na śmierć za odmowę przyznania, że Adolf Hitler jest Bogiem, polski męczennik Edmund Kałas, a także pionier kinematografii, konstruktor i wynalazca Kazimierz Prószyński.

Śmiertelność wśród więźniów wzrastała, co spowodowało zainstalowanie krematoriów już w styczniu 1941. W lutym 1942 przeprowadzono pierwsze zagazowanie więźniów, były to próby na jeńcach radzieckich. W drugiej połowie 1941 miał miejsce napływ dużej liczby jeńców radzieckich. Wśród wielu narodowości były również duże grupy Węgrów i Holendrów.

Info. wikipedia.pl