aktualności imprezy forum

77 rocznica wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen

15 maja br. odbyły się centralne obchody 77. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen (Konzentrationslager Mauthausen-Gusen), w których z powodu nieludzkiej pracy, chorób i wycieńczenia zmarło ponad 30. tys. polskich więźniów. Założony w 1938 roku KL Mauthausen był pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym utworzonym poza granicami III Rzeszy, liczący końcem II wojny św. 56 podobozów zlokalizowanych na terenie Austrii. Obóz należał do najcięższych obozów III Rzeszy i był głównym miejscem eksterminacji polskiej inteligencji w ramach tzw. Intelligenzaktion.

W uroczystościach rocznicowych udział wzięli przedstawiciele austriackich władz, reprezentacje przedstawicielstw dyplomatycznych z Austrii, delegacje z wielu krajów, których obywatele zginęli w KL Mauthausen, liczne organizacje polonijne i instytucje polskie z Austrii. Zarząd Forum Polonii reprezentowali: prezes Forum Waldemar Ludwiczak, członek zarządu Izabela Lebinger i koordynator ds. pamięci narodowej Jacek Jabłoński. Delegacja Forum złożyła wieńce pod pomnikiem w kwaterze polskiej w Mauthausen, przy krematorium w Gusen oraz w Bergkristall. W podobozie Wiener Neudorf Forum reprezentował Andrzej Lech.