aktualności miejsca pamięci wydarzenia

Pamięci polskich ofiar faszyzmu

1 listopada austriacka Polonia uczciła polskie ofiary faszyzmu, których groby znajdują się na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu. W intencji zmarłych odbyła się uroczysta Msza św., a po niej procesja do kwatery polskiej, w której znajdują się groby żołnierzy polskich – ofiary faszyzmu w latach 1939 – 1945.

W uroczystości udział wzięli polscy duchowni, przedstawiciele organizacji polonijnych, instytucji polskich w Wiedniu, oraz bardzo liczna austriacka Polonia. Zarząd Forum Polonii reprezentowała prezes Teresa Kopeć. Od Forum Polonii złożony został okolicznościowy wieniec.