aktualności

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Wspólnotą Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii a Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową

16 października br. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Wspólnotą Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, reprezentowaną przez prezesa mgr inż. Teresę Kopeć a Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, reprezentowaną przez rektora tej uczelni profesora Krzysztofa Szaflarskiego.

Mając na uwadze aktywne działanie na rzecz Polaków zamieszkałych w Republice Austrii, realizując misję edukacyjną do nich skierowaną, jednocześnie pragnąc rozszerzyć wzajemne współdziałanie, uznając przy tym wagę współpracy środowiska polskich instytucji działających na tym obszarze i dążąc do zapewnienia warunków sprzyjających szeroko rozumianej współpracy na różnych płaszczyznach,
Strony uzgodniły:

  • Współpracy merytorycznej w zakresie współorganizacji konferencji naukowych i popularnonaukowych.
  • Wspierania merytorycznego przygotowania oraz uczestnictwa w przedsięwzięciach obejmujących programową działalność Stron.
  • Wzajemnej promocji działalności i osiągnięć.