aktualności imprezy forum

Podziękowania za współpracę polonijną prezesa Forum Polonii Teresy Opalińskiej-Kopeć w latach 2012-2021

Szanowni Państwo
11 września br. odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”. Tym samym skończyła się moja 12-letnia aktywność w zarządzie Forum, w tym cztery kadencje w funkcji prezesa zarządu Forum w latach 2012 – 2021. Ze względu na nowe zobowiązania prywatne i zawodowe nie ubiegałam się o kolejną kadencję.
Pragnę sedecznie podziękować za doskonałą współpracę polonijną organizacjom członkowskim Forum, kolejnym zarządom Forum, z którymi miałam przyjemność współpracować, stowarzyszeniom niezrzeszonym w naszej Wspólnocie, jak również osobom prywatnym, które od wielu lat wspierały Forum i moją aktywność w realizacji interesujących projektów polonijnych w Austrii.
Słowa wdzięczności kieruję do organizacji polonijnych w Europie, z którymi miałam zaszczyt współpracować przy finalizacji projektów Forum. Składam serdeczne podziękowania za współpracę Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, jak również Radzie Polonii Świata. Dziękuję za współpracę instytucjom państwowym w Polsce i Austrii, placówkom oświatowym, instytucjom kościelnym, jak również organizacjom pozarządowym w Polsce, z których finansowym wsparciem aktywność Forum była bardzo dynamiczna. Dziękuję wszystkim osobom, których na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat miałam przyjemność poznać.
Zapraszam Państwa do obejrzenia mojej aktywności polonijnej w latach 2012 2021 znajdującej się w załączniku. Z intensywnej i różnorodnej działalności społecznej zebrałam te największe wydarzenia, które wymagały wiele godzin pracy społecznej, a w ich realizację zaangażowanych było szereg stowarzyszeń polonijnych i osób prywatnych.
Nowemu zarządowi Forum życzę wszelkiej pomyślności i owocnej współpracy na rzecz promocji Polski i austriackiej Polonii.

Łączę serdeczne pozdrowienia
Teresa Opalińska-Kopeć Prezes Honorowy Forum

Aktywność polonijna prezesa Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” mgr inż. Teresy Opalińskiej-Kopeć w latach 2012-2021