imprezy forum

Seminarium dla Polskich studentów w Austrii – „Znaczenie I wojny światowej dla odrodzenia niepodległego państwa polskiego”

21 kwietnia 2018r. Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” wraz z Wydziałem Zamiejscowym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach zainaugurowała cykl wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski.

Seminarium odbyło się na wydziale Zamiejscowym GWSH w Wiedniu a tematem było: „Znaczenie I wojny światowej dla odrodzenia niepodległego państwa polskiego”.
Zebranych powitała Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH dr Teresa Rduch Michalik oraz Prezes Forum Polonii mgr inż. Teresa Opalińska Kopeć.
Prelegentka seminarium dr Teresa Rduch Michalik przedstawiła problem przyszłości Polski w programach organizacji niepodległościowych oraz w polityce mocarstw zaborczych. Ważnym wątkiem wystąpienia była prezentacja przebiegu wydarzeń politycznych na ziemiach polskich u progu niepodległości. Słuchacze zapoznali się również ze skomplikowaną sytuacją związaną z odbudową granic Polski. Ponadto studenci zaprezentowali biogramy polityczne wiodących polityków – Ojców Niepodległości m.in. Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego.
Podczas seminarium wyświetlony został film składający się z trzech części, który nosi wspólny tytuł „Przystanek Niepodległość”. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów.