imprezy forum

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dziękuje Wspólnocie Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”

Z okazji 25-lecia istnienia Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przyznało specjalne nagrody. Jedną z nich – dyplom z okazji 25 lat partnerstwa – otrzymała Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”. Uroczystość odbyła się 2 maja, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą.
Dyplom, na którym „Wspólnota Polska” dziękuje „Forum Polonii” w Austrii, za 25 lat partnerstwa oraz „współpracę w budowaniu i umacnianiu kultury, języka i ducha polskiego wśród Polonii i Polaków poza granicami kraju” odebrała w Warszawie Teresa Kopeć, Prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”. Wśród wyróżnionych byli również: Komisja ds. Polonii i Polaków za Granicą Konferencji Episkopatu Polski, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” czy Rada Polonii Świata, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Związek Polaków w Rumunii.
Cieszymy się, że znaleźliśmy się w tym zacnym gronie i dziękujemy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za wyróżnienie.
Przez wszystkie lata swojej działalności WPOwA „Forum Polonii” jest rzetelnym partnerem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które wspiera nas w realizacji naszych projektów. Dzięki  wsparciu „Wspólnoty Polskiej” możemy realizować nasze cele statutowe a najważniejszym  wspólnym osiągnięciem jest coroczna realizacja Dni Kultury Polskiej w Austrii, które w tym roku realizujemy po raz XXI.