imprezy forum

Upamiętnienie 335 rocznicy zwycięskiej bitwy króla Jana III Sobieskiego pod Parkanami w Słowacji

7 października w Štúrovie (dawne Parkany)  i Esztergom odbyły się uroczystości upamiętnieniające  335 rocznicę zwycięskiej bitwy króla Jana III Sobieskiego pod Parkanami w Słowacji.

Złożone zostały wieńce pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Štúrovie, przemarsz przez most na Dunaju do Esztergom, uroczystości pod pomnikiem Jana III Sobieskiego                   w Esztergom. Upamiętnienie 335 rocznicy bitwy pod Parkanami zakończyłyo się  uroczystą Mszą św. w intencji  króla Jana III Sobieskiego w bazylice  Esztergom.

Forum Polonii reprezentowała prezes Teresa Opalińska Kopeć, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Štúrovie.

W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych władz Słowacji i Węgier, członkowie krakowskiego Komitetu Budowy Pomnika króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu, TVP Polonia, Polonia z Węgier, Słowacji i Austrii.  Organizatorem uroczystości był Samorząd Narodowości Polskiej w Esztergom, a nad całością uroczystości czuwała p. Zenona Kassai – przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Esztergom.