dni polskie imprezy forum

Uroczyste zakończenie XXIV edycji Dni Polskich w Austrii

17 października, w Instytucie Polskim w Wiedniu, odbyła się uroczystość zakończenia XXIV Dni Polskich w Austrii. Z tej też okazji austriacka Polonia świętowała Jubileusz 25-lecia pracy pedagogicznej prof. Edwarda Zieńkowskiego na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ambasador RP Artur Lorkowski, Jubilat Edward Zieńkowski wraz z Małżonką, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Anna Atłas, Koordynator Wydziału ds.Koordynacji Pracy Szkół za Granicą Łukasz Kurek, przedstawiciele instytucji polskich w Austrii : Ambasady RP – Wydziału Konsularnego i Wojskowego, Stacji Naukowej PAN, Instytutu Polskiego, Szkoły Polskiej, Prezesi organizacji polonijnych, zaproszeni na uroczystość goście Jubilata oraz wspaniała publiczność towarzysząca nam przez XXIV Dni Polskie.
Uroczystość poprowadziła Pani Liliana Niesielska, a słowo wstępne wygłosił Dyrektor Instytutu Polskiego Wojciech Więckowski, wyrażając zadowolenie, że uroczystość zakończenia XXIV Dni Polskich i Jubileusz prof. Edwarda Zieńkowskiego odbywa się w Instytucie Polskim.

Po przywitaniu szanownych gości i publiczności, Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć odczytała list gratulacyjny, otrzymany od Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego, który pisze: „Na zakończenie XXIV Dni Polskich w Austrii chcę Państwu serdecznie podziękować za pamięć o Polsce, za dbałość o trydycję, troskę o pielęgnowanie polskiego dziedzictwa”, w dalszej części listu czytamy: „Chciałbym wyrazić wdzięczność władzom austriackim za życzliwą postawę i pomoc, które umożliwiły realizację bogatego programu kolejnej edycji XXIV Dni Polskich w Austrii

Oprawę muzyczną  wieczoru przygotowała Anna Gutowska, wychowanka Profesora Zieńkowskiego w klasie skrzypiec na Uniwersytecie Wiedeńskim. W koncercie udział wzięło 30 artystów, wychowanków Profesora i przyjaciół Jubilata. Zaprezentowane zostały utwory międzynarodowych kompozytorów w wykonaniu międzynarodowych artystów. Przesłaniem takiej aranżacji koncertu było pokazanie jak ciekawy, intensywny i międzynarodowy jest dorobek naszego Jubilata i Polaka, który w swej karierze artystycznej i pedagogicznej spotykał się z wielokuturowością a jego uczniowie to mistrzowie skrzypiec.

Edward Zieńkowski – światowej sławy skrzypek, wirtuoz i pedagog, jest profesorem klasy skrzypiec na Uniwersytecie Muzycznym i Teatralnym w Wiedniu. Zdobywca najwyższych światowych nagród na konkursach. Koncertuje i nagrywa na całym świecie. Prowadzi kursy mistrzowskie w Austrii, Niemczech, Chinach, Korei i Japonii. Jego własna droga nauki gry na skrzypcach rozpoczęła się w Lubline. Występował wraz z renomowanymi orkiestrami światowymi: m.in. z orkiestrą Filharmoników Berlińskich, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestrą Symfoniczną z Kolonii i Orkiestrą Symfoniczną z Tokio.

Zarząd Forum Polonii składa serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy włączyli się realizację XXIV edycji Dni Polskich. Dziękujemy za współpracę organizacjom polonijnym, osobom prywatnym, instytucjom polskim w Wiedniu, Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu ks. Krzysztofowi Kasperkowi, ks. Janowi Soroka z Parafii Neusimmering. Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki których wsparciu finansowym mogliśmy ten projekt zrealizować, a są to: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Ambasada Polska w Wiedniu, Magistrat 3 dzielnicy Wiednia, Wydział Kultury Miasta Wiednia, praca społecza i prywatne środki finansowe organizacji polonijnychi osób prywatnych.
Serdeczne podziękowania dla Pani Liliany Nesielskiej za moderację uroczystości otwarcia i zakończenia Dni Polskich oraz jej cenne wskazówki. Dziękujemy grafikowi Janowi Maanowi za pomoc w opracowaniu programów Dni Polskich i współpracę graficzną przy jej kolejnych punktach programu. Serdeczne podziękowania składamy naszej wspaniałej polonijnej publiczności, austriackim przyjaciołom, którzy  nam towarzyszyli przez ostatnie kilka tygodni realizowanego projektu Dni Polskich. Składamy podziękowania Dyrekcji Instytutu Polskiego w Wiedniu za użyczenie pomieszczeń na organizację uroczystości kończącej XXIV Dni Polskie w Austrii.
Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii

 
Fot. B. Kalczyńska