imprezy forum jubileusze

Uroczystość Jubileuszu 95 – lecia urodzin Mieczysława hr. Ledóchowskiego

4 listopada br. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, odbyła się uroczystość Jubileuszu 95 – lecia urodzin Mieczysława hr. Ledóchowskiego.

Organizatorami uroczystości byli: Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu oraz Międzynarodowe Towarzystwo Chopinowskie w Austrii. Na uroczystość przybyli przedstawiciele polskiej dyplomacji w Wiedniu, przyjaciele Jubilata, przedstawiciele organiazcji polonijnych w Austrii. Forum Polonii reprezentował Zarząd naszej Wspólnoty, Prezes Honorowy Józef Tomaszewski oraz Prezesi organizacji należących do Forum Polonii.

Mieczysław hr. Ledóchowski to wieloletni dyrektor Fundacji Dom Polski w Wiedniu. Jest inicjatorem powstania Forum Polonii oraz jej pierwszym prezesem w latach 1991 – 1997.
Z okazji Jubileuszu składamy serdeczne gratulacje, pomyślności i zdrowia na dalsze lata.