aktualności

Uroczystości rocznicowe Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 roku (1891)

 

2-go maja w Warszawie, uroczyście obchodziliśmy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto Polonii, Polaków poza granicami Ojczyzny, święto całej wspólnoty polskiej ustanowione przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 roku.

Uroczystości rozpoczęły się poranną Mszą Świętą w intencji Polonii i Polaków za granicą w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie.

3 Maja odbyły się uroczystości z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowiono na pamiątkę uchwalonego przez tzw. Sejm Wielki dokumentu ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w kwietniu 1919 roku, po przywróceniu Polski na mapy.

Święto Konstytucji 3 Maja było też zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej. Po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce. Zastąpiono je obchodami Święta 1-go Maja. W styczniu 1951 r. święto 3-go maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne.

Święto zaczęło być ponownie obchodzone od roku 1981. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów oraz demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3-go Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. Od 2007 roku Święto Konstytucji 3 Maja obchodzi również Litwa, która tworzyła w 1791 roku wraz z Polską Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się o godz. 9.30 mszą św. w intencji ojczyzny w archikatedrze p.w. św. Jana Chrzciciela, w której udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką, przedstawiciele najwyższych władz państwowych mieszkańcy Warszawy oraz zaproszeni na tą okoliczność przedstawiciele środowisk polonijnych z całego świata. W południe odbyły się uroczystości rocznicowe na Placu Zamkowym. Forum Polonii reprezentowała Prezes Teresa Kopeć.