imprezy forum

Uroczystości upamiętniające 73 rocznicę wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen

W dniu 6 maja 2018 r.odbyły się centralne uroczystości upamiętniające 73 rocznicę wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen, w których Polacy stanowili znaczną część więźniów i ofiar.

W uroczystościach udział wzięła grupa polskich byłych więźniów KL Mauthausen, rodziny byłych więźniów, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Kasprzyk, ambasador RP Jolanta Róża Kozłowska oraz konsul generalny Aleksander Korybut Woroniecki, harcerze z Wiednia i z Polski, przedstawiciele wielu organizacji polonijnych z Austrii, młodzież szkół polskich w Wiedniu. Zarząd Forum Polonii reprezentowała prezes Teresa Opalińska Kopeć.

KL Mauthausen został założony w sierpniu 1938 roku w pobliżu największego austriackiego kamieniołomu granitu (Wiener Graben). Obóz był wzorowany na modelowym KL Dachau. Był to pierwszy obóz założony poza granicami III Rzeszy z 1937 r.