imprezy forum

W dniach 20 – 23 września br. w Warszawie odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy.

Forum Polonii reprezentowało 4 delegatów: Teresa Opalińska Kopeć, Waldemar Ludwiczak, Patrick Wojton, Wojciech Zajączkowski, którzy otrzymali zaproszenia od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Austrię reprezentowali także delegaci, którzy otrzymali zaproszenia z Senatu RP, oraz organizatorów Forum Mediów Polonijnych i Forum Sportu i Turystyki Polonijnej. Łącznie Austrię reprezentowało 16 delegatów.

Więcej o przebiegu Zjazdu na oficjalnym portalu zjazdowym:
http://www.wspolnotapolska.org.pl/zjazdpolonii/index.php